Logga 500 pixl

Galleri

Vår inriktning är utställningar med tyngdpunkt på nyskapande och materialundersökningar.

2017

Owe Thörnqvist, artist

Gunilla Pontén, modeskapare

Yvonne Lombard, skådespelare

2016


GALLERIET 2018
1-27 maj Ulrika Roslund, Clara Dackenberg, AnneLie Karlsson, Ömt

2 juni-1 juli, Säidi Margot Ovox

7 juli-5 augusti, Anja Callius, Fotografi

11 augusti-5 september, Kerstin Helenesdotter och Olivia de Jong

 


GALLERIET 2017
8-22 april, Karin Granstrand, Guld och gröna skogar, installation

1-21 maj, Katarina Aneer & Petra Loh, Porträtt

25 maj-11 juni, Patrick Allier & Niklas Karlsson, This forest of mine, Måleri / Slöjd

17 juni-2 juli, Isak De Jong, Sur & Kramig, illustration/foto/collage

8-23 juli, Johanna Wulff, Fortsättarna, fotografi

29 juli-13 augusti, Therese Nilsson, Skoglös, bilder och objekt

19-27 augusti, Kajsa Söderlund, Fritiof Runhall & Marion Larsson, Galleri Glupsk, mat/konst

2-16 september, Marita Arvidsson, Ibland regnar det, måleri/textil

23 september-7 oktober,  Anna Gärberg, Djur o. skulptur, skulptur
Förlängd till 28 oktober

Meta Velander, skådespelare

Ulla Viotti, konsnär

Åke Axelsson, möbel- och inredningsarkitekt

GALLERIET 2016
2-23 april, Kristoffer Grip 

1-22 maj, Per Ingvad       

28 maj-21 juni, Emelie Rygfelt Wilander  & Cornelia T. Gardella 

26 juni-17 juli, Liv Midböe

23 juli-14 aug, Karin Roy Andersson & Linnéa Eriksson 

20 aug-10 sept, Anna Eggert

17 sept-8 okt, Klara Berge 

LINNÉA ERIKSSON & KARIN ROY ANDERSSON Hunting Trophies from the Concrete Jungle
Linnéa Erikssons och Karin Roy Anderssons konstnärliga uttryck står långt ifrån varandra men den gemensamma nämnaren är jakten på material och inspiration i stadsmiljön. I
utställningen Hunting Trophies from the Concrete Jungle möter skarpa geometriska former, organiska verk i plast.

“De smycken jag arbetar med är uppbyggda av plast som jag samlar in från
återvinningscontainrar och vägrenar.
Jag spanar på frisörsalonger och fiskar i bekantas badrum och handväskor. Materialet bär spår av sin konsumtionssamhälleliga bakgrund men
i de färdiga arbetena har den industriella imagen fått en organisk och naturinspirerad prägel.” / Karin Roy Andersson:
“Hantverket är mitt språk, och med hjälp av mina händer förädlar jag mina observationer i metall, där repetitiva moment, och den kontroll jag finner i materialen attraherar mig.
Processen stärker och utmanar, bärbara objekt framträder med tid och rum för mina minnen att leva ut och ej falla i glömska.” /  Linnéa Eriksson


LIV MIDBÖE
Notes Of Remembrance

skulptur, installation & teckning  

Liv Midbøe (f.80) är utbildad på Kunsthøgskolen i Bergen och arbetar i keramik, såväl som med broderi och teckning.  På den här utställningen visas en rad arbeten som med en fenomenologisk utgångspunkt utforskar olika material och processers språklighet och deras förmåga att lämna spår och berätta historier.  Bland annat visas en broderad kakelugn. Kakelugnen är rummets smycke och blickfång, samtidigt som den också utgör (eller utgjorde) hemmets värmekälla, sociala samlingsplats och hjärta.  Genom att översätta den från ett tungt och stabilt keramiskt material till ett mjukt, lätt material som textil, lyfts föremålet ut ur vardagen och kräver att vi betraktar det på nytt; dess symbolvärde och själva idé understryks.  Därutöver visas ytterligare broderier samt en serie teckningar som alla har textila referenser.

Om konstnären:
”Genom abstraktioner av vardagliga föremål, utforskar jag tingens fenomenologi och deras historieberättande egenskaper. I skärningspunkten mellan koncept, process och material strävar jag efter en sinnlig närvaro i mina verk. Jag arbetar ofta i lager av referenser och associationer. Titlar, materialval och symbolbruk ger upphov till en tvetydighet och skapar ett utrymme för olika tolkningsmöjligheter. Flera av mina projekt präglas också av ett intresse för rumsliga frågeställningar och reflektion runt människans relation till sin fysiska omgivning. ”

Liv Midbøe har tidigare haft separatutställningar runt om i Skandinavien samt deltagit på en rad kuraterade och jurybedömda utställningar både hemma och internationellt, bland annat i Taiwan och Sydkorea. Hon har erhållit Statens arbeidsstipend for yngre kunstnerer i Norge 2008-11 och mottog även Konstnärsnämndens ettåriga arbetsstipendium 2015.  Hennes arbeten finns representerade på en rad museer och institutioner, bland annat Norske UD, Röhsska museet i Göteborg och Nasjonalmuseum i Oslo. Sedan fem år tillbaka bor och arbetar hon i Arvika. 
 

ANNA EGGERT
20 augusti-10 september 2016


Anna Eggert ”Flickan och skogen”
Objekt och bilder i glas och järn

”flickan och skogen” handlar om min relation till skogen och naturen. Flickan är jag men kan också vara en bild av människans litenhet gentemot naturen
Vatten och det som växer, träden och naturens varelser och väsen spelar stor roll i den här utställningen. I trädens grenverk hittar jag tecken och hemliga meddelanden och i vattnet finns magiska mönster. Textila strukturer t.ex. i olika typer av bobyggen har länge farsinerat mig. Det som binder ihop och länkar samman oss och naturen är väsentligt 
I arbetet inför denna utställning är som alltid är livets bräcklighet, skönhet och styrka central. 

Under 2014 arbetade jag med den konstnärliga gestaltningen av Amhults kyrka i Torslanda, Göteborg. Då skapande jag bl.a. ett ljusträd till kyrkan. Detta gjordes delvis i Not Quites smedja. Jag har ju tidigare kombinerat glas och järn med enklare smidestekniker. Så att arbeta men järn var inte nytt, men här handlade det om en betydligt större skala.  Trädets delar bearbetades i ässjan med glödande kol så att järnets yta delvis började smälta, precis som glaset gör när jag arbetar med det. Jag blev väldigt förälskad i de ytor som gick att få fram i järnet. Det var strukturer och ytor som i mycket påminde om bark. Jag har senare fortsatt att arbeta på detta sätt fast med mindre objekt. En del av dessa finns med på utställningen.

Mina arbeten i glas är till en del målningar på glas men framförallt objekt och skupturer i glas som är ugnsgjutna i  gipsform. I några arbeten har jag också exprimenterat med det varma glaset och låtit det falla fritt som droppar. Dessa stelnade droppar har jag sen infattat i järn.
Allt hänger ihop…

Jag är utbildad bl.a. på HDK i Göteborg. Verksam som konstnär sedan mitten av 80-talet. Jag har utfört flera offentliga utsmyckningar i olika material och i olika typer av miljöer bl.a. runt om i västsverige t.ex. korfönstret i Herrljunga kyrka och en vägg i glas till Alingsås sjukhus.
Läs  mer på min hemsida www.annaeggert.se

KLARA BERGE
Passager
17 september- 8 oktober


En undersökning hur jag med linjer och trådar får fram en upplevelse av form och rörelse samt skapar nya rum i rummet. Varje skulptur i utställningen blir i sig till ett rum och en ansamling, där trådar skapar form, riktning och ger upphov till en sorts statisk rörelse.
En passage.
En fokusering och ett utsnitt.
Kanske en gräns mellan dig och det andra.
En hinna och ett filter.
Eller kanske en öppning.
 
Arbetet med denna utställning har inneburit ett utforskande och experimenterande i att gå upp i skala. På så sätt lär jag känna mina trådskulpturer i relation till den egna kroppen. Jag vill närma mig det monumentala.
 
Klara Berge är textilkonstnär utbildad på HDK i Göteborg. Hon arbetar ofta rumsligt med textila skulpturer och installationer, använder sig gärna av långsamma processer samt monotona och repetitiva tekniker. Den tunna tråden som sakta transformeras och bygger något större, det långsamma görandet som ger utrymme för idéer och tankar att växa och ta form. Hon har tidigare ställt ut på Göteborgs Konstförening och Two Little Birds Galleri i Göteborg samt medverkat i ett antal grupputställningar i Sverige och internationellt.
 
Tiden är en ständig följeslagare i mitt skapande. Dels i mina frågeställningar och dels i det praktiska arbetet. Det gör tiden, och det den bär med sig, till en både medveten och omedveten beståndsdel, en ständigt återkommande och alltid närvarande. Jag ser det som nödvändigt och positivt och det som i andras ögon ses som tidskrävande ser jag som tidsrikt. Jag tror på handens kunskap, något som kräver tid att utveckla, och mina konstnärliga arbetsprocesser lägger stor vikt vid själva materialet och transformationen av det. Det är i textila material och tekniker jag oftast hittar de uttryck jag söker.
 
Klara har fått projektbidrag till sin utställning av KONSTNÄRSNÄMNDEN.

2018

SÄidi margot ovox

"allt har sin tid"
2 juni-3 juli
Vernissage 2 juni kl 13.00


 ”allt har sin tid” utgörs av handsydda dockor och skulptur.  
Utställningen omhandlar förgänglighet och handdockans relation med människohanden - vem blir styrd och vem använder sin egenmakt?
Uttryck om ålderdom, sjukdom, upplösande och dekonstruktion vill röra sig bortom det materiella och uppenbara.
Dockornas människoliknande form men utan armar kan föra tanken till oförmåga att omsätta en inre intention i handling. Deras veka men ihop-hållande konstruktion, deras skönhet och morbiditet och det textila materialets förgänglighet kan uttrycka livets kroppsliga och samhällets strukturella skörhet.
Vackert, fult, makt och tvång kapslas in i gestalterna och ställer frågan hur fria vi egentligen är och om vi vågar vi ta ansvar för vår ondska och vår godhet. Formatet med handdockor som inte döljer handen vill förtydliga frågan om vår egenmakt i relation till vårt eget liv och samhällets uppbyggnad. 
Huvudmaterial i dockorna är återvunnet sänglinne.

Det är också bara dockor. 

Säidi Margot Ovox

ulrika roslund, clara dackenberg, annelie karlsson

Ömt
1-27 maj
Vernissage 1 maj kl 13.00

Tre mästartäljerskor presenterar mothugg, brutalgull och liten storslagenhet. I varsitt hörn av landet sitter de och täljer djur och andra figurer, för att det är en viktig och nödvändig handling. Figurer som är så små och fint skurna att de ligger behagligt i handen, men rymmer så mycket gullighetsrevolution att kalhyggen, enfald och mental istid mycket väl kan få sig en tuff match.

Västarvet och Not Quite har bjudit in tre av de absolut vassaste figurtäljarna idag: Clara Dackenberg, Umeå, Annelie Karlsson, Siljansnäs och Ulrika Roslund Svensson, Mariestad, för att visa ett samtida uttryck med urgamla rötter. 

2017

anna gärberg

Djur & Skulptur
23 september-7 oktober

Förlängd till 28 oktober
Vernissage 23 september kl 12.00

Anna Gärberg är en mångsidig o nyfiken konstnär född i Västerås och utbildad i Göteborg o England.
 Anna har under de senaste åren främst arbetat i keramik, där hon utforskar materialets gränser o möjligheter, t.ex.  genom olika typer av rök- och vedbränningar. Hon arbetar även  i andra material som sten, samt måleri o grafik. Det är idén som styr  materialvalet och under de senaste åren har djuren fått ta allt större plats, bl.a.genom ”Betraktare”(”Watchers”) – djurskulpturer som gestaltar djurens undran över oss människor. Gatuhundar och andra utsatta djur är också återkommande motiv. Människans relation till naturen och vad som uppstår i det mötet ligger till grund för många verk. 
 Anna  jobbar deltid  på Hjo konstskola och övrig  tid i sin ateljé i Villa Svea i Hjo, hon är där också aktiv i Ateljéförening Ockra som varje pingst arrangerar Hjo konstrunda.

kajsa söderlund,
fritiof runhall,
marion larsson & artisan bread

Galleri Glupsk
19-27 augusti
Vernissage 19 augusti kl 12.00

marita arvidsson

Ibland regnar det 
2-16 september
Vernissage 2 september kl 12.00

johanna wulff

Fortsättarna
En fotoutställning om personer över 80 år, fortsatt verksamma inom kreativa yrken
8-23 juli 
Vernissage 8 juli kl 12.00

 

Under en längre tid har fotografen Johanna Wulff dokumenterat konstnärer, författare, musiker, skådespelare och andra kreativa människor över 80 år. Hon har följt dem i deras skapande och vardagsliv, på scen, i ateljén, på utställningar och i hemmiljö. Gemensamt är att de alla för länge sedan nått pensionsålder men fortsatt vara verksamma inom sina kreativa yrken.

- Jag ville lyfta fram äldre människor på ett positivt och inspirerande sätt och där åldern egentligen är oväsentlig. Det är de här personernas drivkraft och energi som är det viktiga, inte hur gamla de är. 

Dessa yrken tar mycket kraft och det kan periodvis kännas väldigt motigt, särskilt om man inte når framgång. Men det är samtidigt en ynnest att få arbeta med det man verkligen brinner för och det har varit otroligt inspirerande att få följa dessa människor.

Medverkande i projektet är: Åke Axelsson, Kjerstin Dellert, Monica Englund, Bengt Hallberg, Lennart Hellsing, Ingvar Kjellson, Gunnar Larson, Lisa Larson, Yvonne Lombard, Astrid Munthe de Wolfe, Gunilla Pontén, Georg Riedel, Sven-Bertil Taube, Jan Troell, Owe Thörnqvist, Meta Velander, Ulla Viotti, Meg Westergren och Per Åhlin. 

- De här människorna drivs av sin kreativitet, deras arbete är mer än ett jobb, det är ett sätt att leva. 
Bilderna blir till ett dokument över några av våra folkkäraste konstnärer som betytt otroligt mycket för svenskt kulturliv, i vissa fall så länge som 70 år.

therese nilsson

SKOGLÖS
29.7 – 13.8 2017
Vernissage 29 juli kl 12.00

Artist talk 30 juli kl 14.00

Therese Nilsson (född 1992) är ursprungligen från Urshult som hamnade i Malmö efter sin kandidatexamen från Umeå Konsthögskola. Nilsson arbetar ohämmat i tekniker, alltifrån måleri, skulptur och performance med en förkärlek för teckning och fotografi. I hennes första soloutställning med titeln Skoglös visar hon krisp-nya verk som handlar om hur det är att ta sig an livet utanför skogen och livet som konstnär.
 
Hon beskriver utställningens process såhär:
Ett redskap som jag som många andra använder är mobilkameran. Bilderna blir inte så bra. De blir ibland suddiga nästan som när en halvstänger sina ögon och kisar mot verkligheten. Alla objekt och personer blir till former och färger i ett spel med varandra inom fotots ramar. Dessa bilder kan tillkomma utan eller med avsikt. De allra bästa är de som bara blir till i jakt efter en situation. Det är instagrambilder som inte hamnade på instagram. De är dokument av tid. En ytlig avbild av världen. Dessa bilder förändras igen när de skrivs ut, små filer ger dålig upplösning och abstraktion. Blanka papper reflekterar ljus och reflektionerna skapar katter, solkatter - som ytterligare former i det befintliga fotografiet. De kom till första gången slutaren gick av eller andra eller tredje.  I lager av foton är en snart vilse i vad som hände när och vad som är på riktigt och vad som är katter.
 

isak de jong

Sur och kramig
17 juni-2 juli
Vernissage 17 juni kl 12.00


Isak de Jong (född 1992) är en konstnär som bor och arbetar i Stockholm. Just nu studerar de Jong Visuell kommunikation på Beckmans designshögskola i Stockholm samtidigt som han frilansar som art director , illustratör, fotograf och graisk designer på den lilla lediga tid som finns kvar. de Jong hittar inspiration i vardagslivet, bitterheten och tragikomiken.

De flesta av hans illustrationer kommer från observationer, konversationer han överhört och tankar och idéer han får och hör när han promenerar i Stockholm eller åker tunnelbana - han skriver snabbt ner idéerna i sin skissbok eller i sin telefon. Isak är svag för berättelser och känslor som han försöker skapa konst med ett värde bortanför det estetiska som betraktaren kan relatera till själv.

Isak de Jong (b. 1992) is an artist living and working in Stockholm. de Jong is currently studying Visual Communication at Beckmans College of Design in Stockholm, while freelancing as an Art Director, Illustrator, Photographer and Graphic Designer in the little free time that’s left. de Jong finds his inspiration in everyday life, bitterness and tragicomedy.
 
Most of his illustrations derives from observations, overheard conversations and thoughts he gets and hears while walking in Stockholm or on the subway – quickly scribbled down in his notebook or on his phone. With a fondness for stories and emotions he tries to create art with a value beyond just aesthetics which the consumer can relate to personally.​​​​​​​

Katarina aneer &
petra loh

Porträtt
1 -21 maj
Vernissage 1 maj kl 11.30

Porträttet som form är både ett sätt att förstå den synliga verkligheten och att besvärja den, att komma under ytan, ge form åt det som finns under anletsdragen, att framkalla nya verkligheter.
Metoden är att ta sig friheter med det synliga.
Detaljer, attribut och miljö är lika viktiga som anletsdrag.
Porträttet motarbetar det ändliga.
Att bli avporträtterad är inte bara en mänsklig rättighet. Även hus, djur och träd förtjänar evigt liv.

KARIN GRANSTRAND

Guld och gröna skogar
8-22 april 2017
Vernissage 8 april kl 12.00


I köket står ett diskmedel som säger sig vara inspirerat av naturen. Parfymer som innehåller äkta fruktextrakt – det låter bra det. Även om jag personligen inte köpt just den där flaskan är det mycket möjligt att jag hade kunnat göra det. Naturligt är bra, självklart föredrar vi våra produkter naturliga. Jag har aldrig sett ett diskmedel som skyltar med att det är onaturligt men det är möjligt att det gått mig förbi.
Ordet naturlig är på många vis ett laddat begrepp och verkar bära på ett slags inneboende värde som är positivt. Naturligt har dragit på sig ett likhetstecken med godhet, oavsett om vi tycker om skogspromenader eller ej. Onaturligt har som följd blivit ett nedsättande ord, trots att vi inte riktigt har definierat exakt vad vi menar, och tänker olika beroende på sammanhang och vilka vi är.
Naturlighet används också som en slags svartvit värdeskala för att godtyckligt avgöra om ett fenomen är moraliskt godtagbart eller ej. Men att säga att något
är onaturligt är sällan ett tillräckligt argument. Naturen må vara hur god, lugn och harmonisk som helst, men den är också på många vis brutal. Naturen är vad den är – och det är mycket – men den är allt på samma gång.
”Guld och gröna skogar” är naturlig och onaturlig omvartannat. Nästan-geometriska former tar en kopp kaffe med materia av mer organisk karaktär. De möts halvvägs och tar hand om varandra, ger varandra liv fastän en hel del har gått hädan sedan länge. Atmosfären är luftigt tät, det tunna står stadigt och det temporära har intagit sin bestämda plats. Snön har smält. Troligtvis kommer det onaturliga att vissna innan sommaren är här.

”Guld och gröna skogar” består av tejp, tråd, trä, knopar, vind, nät, betong, ormbunksblad och blå himmel. Och
vatten snö gräs barr mossa oasis ett molnarkiv PH-mätningar .

Karin Granstrand tog examen från HDK Steneby 2011, sedan dess har hon ställt ut bl.a. på Konstfrämjandet Skåne, Nässjö Konsthall, Skövde Konstmuseum, Gislaveds Konsthall och Fotogalerie Wien. Under det senaste året har hon gjort scenografi till en teaterproduktion samt en dansföreställning. I februari inleddes ett artist-in-residence hos Steneby AIR.
 

patrick allier &
niklas karlsson

This forest of mine
25 maj-11 juni
Vernissage 25 maj kl 12.00
ARTIST TALK i galleriet 25 maj kl 18.00

2016

Karin Roy andersson & Linnéa eriksson

Hunting Trophies from the Concrete Jungle
23 juli-14 augusti 2016
Vernissage 23 juli kl 12.00

LIV MIDBÖE

Notes Of Remembrance
26 juni-17 juli 2016
Vernissage 26 juni kl 12.00

ANNA EGGERT

KLARA BERGE

PASSAGER
17 september-8 oktober
Vernissage 17 september kl 12.00