Logga 500 pixl

OCEANHALLEN PLAN 2

2016

MEDLEMSUTSTÄLLNING 2016
KONFlIKTENS ANATOMI

OCEANHALLEN plan 2 och andra platser på Bruket
6 juni – 10 september 2016

Utställning av medlemmarna i Not Quite
Vernissage måndag 6 juni kl 18.00

Mer information kommer.


OCEANHALLEN PLAN 2  2017

1 maj-10 juni, Lina Berglund & Märit Aronsson, Den finstämda rösten Måleri & Text

17 juni-23 juli, Malin Robertson Harén & Lars Andersson Schaar, Karossen 100 år av arbete, fotografi/video

29 juli-27 augusti, Ida Lundell, Hemman, textil

2-16 september, Ossian Gustavsson, Wallwork and layouts, skulptur
 

2017

ossian gustavsson

Wallwork and Layouts
2-16 september 
Vernissage 2 september kl 12.30


Denna serie gestaltningar består av bilder och skulpturer.
Objekten har tillkommit under de senaste 2 åren där processen
har gått från lekfulla experiment i ateljén till ett
utmanande sätt för mig att konstruera min abstrakta bildvärld.
 
Ossian Gustavsson är utbildad vid HDK STENEBY med inriktning metallgestaltning. Han arbetar framförallt med skulptur och installation.
 
”Med mitt arbete vill jag inbjuda betraktaren till att se material, form och rumsligheter ur mitt perspektiv. I mina skulpturer undersöker jag metallens ytmässiga och volymskapande egenskaper. Det är en process där enkla ingrepp i materialet med hjälp av konventionella tillverkningstekniker och upprepandet som metod leder till rumsliga kompositioner med ett mer eller mindre abstrakt uttryck”.

IDa lundell

HEMMAN
29 juli-27 augusti 
Vernissage 29 juli kl 12.30


HEMMAN

Det tar tid att lära känna en plats, du måste spegla dej själv i platsen och förändras med den. 
Hitta ett förhållningssätt, projicera, känna jorden och veta var rådjuren sover.
Och en dag har platsen växt fast i dej, du har utvecklat ett rotsystem som binder dej vid marken.

Om
Ida Lundell är utbildad vid HDK-Steneby med inriktning textil. Hon jobbar främst med broderi och teckning i en slags fragmentarisk berättelseform med utgångspunkt i vardagen och det rurala landskapet, på gränsen mellan verklighet och något annat.

malin robertson harén & lars andersson schaar

KAROSSEN 100 år av arbete
17 juni-23 juli
Vernissage och Bokrelease
17 juni kl 12.30


Den 3 oktober 2012 kom beskedet att Volvo buss lägger ned karossfabriken i Säffle. Produktionen stannade den 31 juni 2013 och ca 350 personer förlorade då sina arbeten. En epok som startade 1913 var över.
Från trä till aluminium, från liten verkstad till fabrikshall, från Höglunds och co till Volvo buss,  Karossen - 100 år av arbete.

Vi läste om nedläggningen av fabriken dagen efter beskedet. Över 350 människor kom att mista sina arbeten på fabriken i Säffle. Vi funderade på vilka dessa människor var, hur de kände och tänkte kring beskedet. 
Det var kring dessa tankar som en idé om att söka svar på våra frågor och funderingar uppstod. 
Detta skulle ske genom att vi ville vara på plats i fabriken. Lära känna människorna, dokumentera deras arbete och fånga deras berättelser. I tanken var det en lätt sak, men hur skulle vi få tillstånd att vistas på fabriken. 
Framförallt undrade vi om de anställda skulle välkomna en fotograf och en konstnär/utställningsproducent som ville dokumentera deras arbete och upplevelser av nedläggningen.

Arbetet med att dokumentera och samla in material pågick mellan 12 mars och 31 juni 2013, då fabriken i Säffle stängdes. Arbetet har varit en dokumentation av ett pågående skeende och kanske ett försök att stoppa och bevara tiden, där och då.
Nu är vi äntligen vid vägs ände. Arbetet resulterade i utställningen ”KAROSSEN 100 år av arbete” som visats på Medborgarhuset och Galleri 2 i Säffle, Åmåls konsthall 2014 och nu visas den i Ocenhallen plan 2 på Not Quite. Nu är även boken om projektet klar.
 

lina berglund &
märit aronsson

Den finstämda rösten 
1 maj-10 juni
Vernissage 1 maj kl 12.30


Hur kan vi få syn på de stora mönstren i naturen som vi själva är en del av?
I utställningen ”Den finstämda rösten” möts Märit Aronsson och Lina Berglund i ett utforskande av sambanden mellan yttre och inre rörelser. Att gå igenom passager - från en plats till en annan, från
ett tillstånd till ett annat, från en form till en annan - är en process som är beroende av den subjektiva erfarenhetens inlevelse. Vad speglar sig i vad, när vi ser och upplever vår omgivning? På vilket sätt påverkas det vi ser av vår egen närvaro?
Märit Aronsson (f. 1974 i Östersund) är utbildad på Konstskolan Elias Mickelsson, Grafikskolan i Stockholm och Kunstakademiet i Trondheim (MFA 2007). Hon jobbar med grafik, artists’ books,
fotografi, film och text. I fjol gick hon mellan Östersund och Trondheim, en vandring som resulterade i en dagbok som hon visat som textteckning, och vid flera tillfällen läst upp. Märit bor och arbetar i Trondheim, och fick nyligen ett ettårigt arbetsstipendium från Billedkunstnernes
Vederlagsfond i Norge. I mars var hon på Rud i Laxarby, och gick samma sträcka upprepade gånger medan hon skrev ner det hon kom att tänka på.

Lina Berglund (f. 1980 i Åmål) är utbildad på Konstskolan Elias Mickelsson, Nya Domen Konstskola och Kunstakademiet i Trondheim (MFA 2009). Hon arbetar med måleri som hon presenterar i installationer, i dialog med varje utställningssammanhang.
I utställningen ”Den finstämda rösten” visar Lina en serie målningar som hon arbetat med i sin
ateljé i den gamla missionshussalen på Rud i Laxarby de senaste tre åren.
Lina är även aktuell med en separatutställning på Konsthallen Lokstallet i Strömstad senare i
sommar. Hon driver också Artist-In-Residence programmet RUD AIR (rudair.tumblr.com) i sitt hus
på Rud i Laxarby.