Projekt

Långsiktigt hållbara produktionsplatser för kreativa näringar och mötesplatser för samverkan i Fengersfors

Februari 2023 – Juni 2024

Genom att göra nödvändiga renoveringar som takbyte, elinstallation, dränering och annat eftersatt underhåll skapar vi förutsättningar för flexibla verkstäder, ateljéer och mötesplatser för konstnärer, hantverkare, innovatörer och andra småföretagare.

Projektet finansieras av Leader Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal, Jordbruksverket Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och EU

Healing Heritage
Markrening med växter – hur ett problem blir en ny tillgång

På Fengersfors bruk i Dalsland prövas just nu metoder för att med hjälp av växter rena mark från tungmetaller. En första visningsträdgård med markrenande växter öppnade på Fengersfors bruk sommaren 2022, och en till under våren 2023.

Projektet har också kartlagt hur industrin påverkat hela landskapet mellan de två sjöarna Knarrbysjön och Ärr, som användes för inflottning av timmer och utskeppning av färdigt papper när pappersbruket var igång. På ett deponiområde sydöst om bruksområdet, det så kallade mesafältet, har en stig med stora keramiska verk placerats ut. Det tidigare otillgängliga området är nu möjlig att besöka.

Projektet omfattar testning av fytoremedieringsväxter, samt en bredare undersökning av förhållandet mellan industri, historia, landskap och miljö. En utgångspunkt för projektet är att bidra till att utveckla nya former för att bevara och tillgängliggöra kulturhistorisk miljö, och att skapa nya offentliga rum på landsbygden.

Referensträdgården, en av två visningsträdgårdar i Healing Heritage projektet.