Smedjan

Vad är Smedjan?

I smedjan skyddas öronen från hammarslagen med hörselkåpor, städen står på rad framför de rykande ässjorna och verktygen hänger på långa rader i sitt ställ. I bänkverkstan brummar en tvättmaskin invid det stora arbetsbordet där ett pågående arbete av ett konstverk tar sin form.

Under pappersbrukets tid var här en mekanisk verkstad för att underhålla maskiner, verktyg och dylikt. Idag rymmer lokalen Not Quites kollektiva verkstad för smide och metallarbete.

I smedjan finns det bänkverkstad och maskinhall.
Smedjan är utrustad med ett 15-tal maskiner för att kunna klippa, svarva, bocka, såga, borra och slipa för att på olika sätt bearbeta och sammanföra metallämnen. Det finns även ässjor för varmsmide och flera typer av svetsar. Maskinhallen är utrustad med travers och här finns plats för att bygga större konstruktioner.

De medlemmar som hyr in sig i smedjan arbetar med allt från bruksföremål och konstverk såsom ljusstakar och skulpturer, till större arbeten som staket, grindar och stora konstverk för offentlig utsmyckning. De flesta arbetar i sina egna firmor och enskilda uppdrag men ibland även med gemensamma projekt.

Vänligen respektera att smedjan inte är öppen för Not Quites besökare, förutom under speciella tillfällen när så annonserats ut.