Camp Meeting #94 ‘Do It Together’

Den 22-25 September 2022 är Not Quite värdar för en konferens i det europeiska nätverket Trans Europe Halles. 

Under fyra dagar kommer ca 200 kulturarbetare från hela Europa till oss i Fengersfors. 
Tillsammans undersöker vi vad konceptet “Do it together” innebär för kulturarbetare ur ett praktiskt såväl som filosofiskt och i synnerhet, ruralt perspektiv. Läs mer om konferensen här.

Do It Together
Co-create, co-operate, co-own, co-direct, co-craft, co-exist
How do we create space for arts and culture? – By working together!

Trans Europe Halles (TEH) är ett av de största och äldsta kulturella nätverken i Europa. Trans Europe Halles har legat i framkant när det gäller att återanvända övergivna byggnader för konst och kultur i Europa sedan 1983. De representerar nu 140+ gräsrotskulturcentra i 40 länder i Europa.
Läs mer om Trans Europe Halles här!