Logga 500 pixl

MASKINHALLEN

I Maskinhallen samsas konsten med industrihistoria från pappersbrukets tid.

2018

2017

2016

MASKINHALLEN 2018
2 juni-1 juli 2018 Mette Ström, Tingenes uorden

7 juli-5 september, Not Quites medlemmar, Not Quite Fosterland

MASKINHALLEN 2017
1 maj-31 augusti, Jessica Fleetwood, Sexuellt ofredande, skulptur
Examensarbete

MASKINHALLEN 2016
2-23 april, 
Emille De Blanche
1-22 maj, Tommy Carlsson
28 maj-19 juni, David Dunne 
26 juni-17 juli, Sofia Magdalena Eliasson 
23 juli-28 augusti, Lena Adamina Waldau 

LENA ADAMINA WALDAU
Lagningar / Mendings


Lena Adamina Waldau, Dals Långed, visar från och med lördag sin film Lagningar/Mendings på Not Quite i Fengersfors. I filmen lagar en kvinna kläder.
- Jag ville göra en film om något viktigt, något verkligt. Det flesta människor i världen måste laga saker, såväl kläder som andra hushållsföremål. När jag stoppar mina strumpor tänker jag mycket på de miljarder kvinnor och män som genom hela människans historia lagat saker, tagit tillvara, förnyat och återanvänt. Här och nu kallas det miljövänlig livsstil, men för de flesta är det en nödvändighet.

Filmen, som är dokumentär, har tidigare visats på Nordisk salong i Helsingborg. 

Förutom att filma dokumentärt, gör Lena Adamina Waldau lerskulpturer och broderar, trycker grafik och målar, gör ljudkonst samt är aktiv i konstnärliga projekt och organisationer. Hennes verk har mest synts på utställningar utomlands det senaste året: grafik i USA, Litauen, Frankrike, Spanien, respektive måleri i Italien och i USA. Hon har fått lära sig mycket vad gäller tullregler, transporter och emballage, och detta har tagit tid – men för Lena Adamina Waldau är även denna typ av administration och samhällskunskap intressant. 

Om utställningsverksamheten varit internationell så har det mesta konstnärliga arbetet varit ytterst lokalt: i Långedprojektet har Lena Adamina Waldau under 2015 spelat in en dokumentär film på pappersbruket Rexcell, samt gjort det mesta arbetet med projektets två dokumentära utställningar i Galleri Olika i Dals Långed. 

Text och berättande tar allt större utrymme i Waldaus verk. Det syns i de senaste grafiska bladen, i filmerna och i det senaste projektet, som är en bok om borgerlighetens livsvillkor 1850-1950. 

Lena Adamina Waldau sitter i styrelsen för föreningen Konstvandringen i Dalsland, samt är
kassör i föreningen Långedprojektet och sköter projektets webbplats. 

SOFIA MAGDALENA ELIASSON
V e c k b i l d n i n g a r - H o r i s o n t e r 
28 maj - 17 juli

Begreppet vecket* och frågor som berör och undersöker spår och positioner har varit utgångspunkt för de verk Sofia Magdalena Eliasson nu visar i utställningen Horisonter – Veckbildningar. I utställningen visas ett antal skulpturala objekt där gränsen mellan ram och bild suddas ut. Bilderna har tagit form genom en metod där konstnären sprayar tusch i flera lager på olika typer av papper, färgen är även i vissa fall synlig på träkonstruktionerna.

Eliasson intresserar sig för färg som en rest, ett spår av en process och har i flera av bilderna arbetat med kompositioner där det egna restmaterialet såsom utskrifter på A4 papper, gamla skisser och skyddspapper arrangerats ovanpå bilden för att med dessa skapa en negativ skugga, en frånvarande form. I dessa målningar blir spåret, av det frånvarande restmaterialet, bilden. Skulpturerna tar plats i lokalen som arkitektoniska inslag där de undersöker ett framför/bakom. Genom placering och lek med enkla inslag som ljus och hålrum vill Eliasson förskjuta den hierarkiska ordning som bilder oftast inrättas under där det finns en tydlig framsida och därmed en baksida. Eliasson har inspirerats av traditionella kinesiska bildbärande-objekt.

Dessa objekt har oftast en viss mobilitet, såsom rullmålningen som rullas ihop, solfjädern som vecklas upp och ihop, album målningen öppnas och stängs eller likt fondväggen som flyttas och förändrar rum. Med ett sorts labyrintiskt perspektiv som guide för hur verken kan läsas, vill detta uppmuntra betraktaren att följa rörelsen och riktningen som pekar utanför den konventionella ramen.


Sofia Magdalena Eliasson (f.1981), uppvuxen i Torrskog, studerar för närvarande på masterprogrammet i fri konst vid Kunst og Designhøgskolen i Bergen, Norge. Eliassons arbeten tar ofta utgångspunkt i det osynliga eller frånvarande och adresserar frågor kring värde och perception. Hon intresserar sig för materiella och experimentella undersökningar som spelar en stor roll för arbetets utveckling. Hon arbetar i olika medier med fokus på objekt, installation och måleri. Eliasson har tidigare visat verk i bl a utställningar som: Heaven, Reggio Emilia, Italien; Underground Battleground, Hammarkullen Konsthall, Göteborg; Förvandlingsorter, Galleri Mors Mössa, Göteborg; A Simplified Sound of the Ephemeral, Konstepidemien, Göteborg; Skulpturparken, Vinterviken, Stockholm och 11, Galleri SE, Bergen.

*ett begrepp som filosofen Gilles Deleuze utvecklat och skrivit om, se boken Vecket : Leibniz och barocken (Glänta förlag)

2018

mette ström

2 juni-1 juli 2018
Tingenes uorden
Vernissage 2 juni kl 13.30


Tingenes uorden. Maskinhallen fascinerer meg med sine gamle, rustne og ubrukelige maskiner, sine rå gulv og slitne vegger. Og muligheten til å få «leke» med mine objekter i dette fantastiske rommet gleder og utfordrer meg. Jeg er opptatt av spor og mønster laget i naturen og av mennesker. Etterlatenskaper og rester av natur og kultur. Det kan være et dyreskjelett, trær, visne planter eller gjenstander funnet på en strand. Spor og rester etter levd liv inspirerer meg. Jeg er like opptatt av det taktile som det visuelle. Jeg fascineres av endringer og forgjengelighet, og registrer at det meste ikke varer evig, verken i naturen eller kulturen. Prosjektene mine består gjerne av serier, planlagte og mindre planlagte. Jeg liker gjentagelser, men det kan også gjerne være med små variasjoner i størrelse, form, mønstre og overflater. Jeg liker å la meg overraske av resultatet i det ukontrollerbare med bruk av forskjellige leirer, lag på lag av glasurer og mange brenninger. Jeg er opptatt av å ta vare på og bruke rester, både leire og glasurer som blir til nye ting. Utstillingen består av flere serier med keramiske objekter, men også serigrafi på maskin- og egenprodusert papir. Dette er undersøkelser av form, mønster og fagre. «Mens leireobjektene til Mette Strøm gjerne er rent skulpturelle, vitner de samtidig om et fokus på teknikk og metode som er særegen for keramikk… Å etterligne naturen skulpturelt i leire har vært en menneskelig trang og uttrykksform siden vi satte bein på denne jorda (Venus-figuren fra Dolni Vestonice i Tsjekkia er 30 000 år gammel!)» har kunsthistoriker Solveig Lønmo skrevet. Mette Strøm bor og er i et verkstedsfelleskap i Oslo. Hun har arbeidet i mange forskjellige yrker og begynte først med keramikk i voksen alder. Hun er medlem av The Norwegian Association for the Arts and Crafts.

2017

jessica fleetwood

Sexuellt ofredande
1 maj-27 augusti
Vernissage 1 maj kl 12.00

Sexuellt ofredande!

Ett av många syften i min Master studie var att försöka ta upp frågor om, missbruk och våld mot kvinnor på ett sexistiskt sätt. Min idé var att smida bröst i metall och försöka beskriva den undertryckande känslan som en kvinna får när hon missbrukas.
Kvinnans kroppar är utsatta och dolda, olika val om utseendet och den offentliga bilden beror på komplexa nät av kulturella normer och värderingar. 
Marina Abramovich en performence artist, som jag beundrar och inspireras oerhört mycket av i mitt konstnärs skap, för att hon reser frågor om kvinnans utsatthet och våld mot det kvinnliga könet. Min utställning tar upp just våld och kvinnlig utsatthet i form av smidda bröst i metall. 

2016

LENA ADAMINA WALDAU

Lagningar/Mendings
23 juli-28 augusti 2016
Vernissage 23 juli kl 12.30

SOFIA MAGDALENA ELIASSON

Veckbildningar - Horisonter
26 juni-17 juli 2016
Vernissage 26 juni kl 12.30

LENA ADAMINA WALDAU

Lagningar / Mendings
23 juli-28 augusti
Vernissage 23 juli kl 12.30