Logga 500 pixl

KLANGBOTTEN

Lördag 10 september kl 18-22 Not Quite Café & Bistro
KONSERT & FINISSAGE Samtida musik / Ljudkonst
LENE GRENAGER
Solo: Blaha Lujza Tér / Jennifer Torrence och Johan Jutterström


Klangbotten är ett projekt som vill undersöka gränslandet mellan det traditionella konsertformatet och installationskonsten. Berlinbaserade Hanna Hartman och Lene Grenager från Norge har bjudits in för att undersöka det här gränslandet och för att i dialog med fyra regionala konstinstitutioner se på hur det kan beredas en större och mer självklar plats för den ljudande konsten i en traditionell konsthallskontext.

”Den samtida musiken söker, precis som andra performativa uttryck (dans, performance, teater), en större närhet till publiken genom framträdanden i andra konsertformat än de traditionella. Där formen inte behöver vara en tidslinje med en tydlig början och slut och där publikens plats inte är given. Den söker sig bort från de traditionella konsertlokalerna med en upphöjd scen där musikerna är strålkastarbelysta och publiken på betryggande avstånd, där för att beundra och befästa hierarkin mellan den som vet och den som inte vet.” – Elsbeth Bergh, projektledare Klangbotten

Bakgrunden till projektet Klangbotten var en inbjudan från Elsbeth Bergh/Levande Musik till ett antal större och mindre konstinstitutioner, arrangörsföreningar och konstnärskollektiv i Västra Götaland.
Syftet var att initiera ett regionalt nätverk där den samtida konstmusiken tillsammans med bildkonsten och andra konstnärliga uttryck kan hitta nya kontaktytor och infallsvinklar. Tanken är att, förutom utveckling av konstarterna, skapa utrymme för samtal om konsten, samarbeten kring konstnärsresidens och pedagogiska projekt.
För att de olika noderna i nätverket ska lära känna varandra planeras även samarbeten i konstnärliga projekt med gemensamma beslutsprocesser vad gäller storlek på projekt och val av konstnärer.
I ett första delprojekt bjöds ensemblen Syntjuntan in för att med sina lekfulla metoder tillverka syntar tillsammans med ungdomar i regionen.
Samarbetsparterna var Gerlesborgsskolan och Akvarellmuseet med omgivande fritidsgårdar samt Frilagret i Göteborg. Några workshopdagar på varje ställe avslutades med konserter för allmänheten.
Inom ramen för det andra delprojektet har fyra aktörer i regionen – Borås och Skövde Konstmuseer, Konstnärskooperativet Not Quite och Gerlesborgsskolan – valt att samarbeta med konstnärerna Hanna Hartman och Lene Grenager. Hartman och Grenager representerar två olika riktningar inom den nutida konstmusiken: Hartman arbetar med amplified objects (vardagsobjekt eller speciellt konturerade objekt som förstärks med t.ex. kontaktmikrofoner) medan Grenager arbetar i huvudsak med akustisk musik och mer konventionella instrument. Ambitionen är att de två ska skapa verk som kan dröja sig kvar i rummet efter att en eventuell livekonsert framförts. På så sätt landar projektet i gränslandet mellan konsertsituationen och samtidskonsthallarnas utställningsformat.
De första konsertinstallationerna presenteras i perioden augusti till september 2016.

Projektledare för Klangbotten är Elsbeth Bergh/Levande Musik och projektet genomförs med stöd av Statens Musikverk, Kulturrådet och Västra Götalandsregionen. RNM fungerar som bollplank och samtalspartner, men har även stöttat projektet i inledningsfasen.

http://rnm.nu/2016/04/05/klangbotten/

RÖDA STEN 9 september

Förutom nedanstående  kommer det att visas någon typ av filmvisning av projektet och de pågående utställningarna i Not Quite, Gerlesborg, Skövde och Borås.

 • Hanna Hartman kommer att spela et  solo. Hennes område är elektronisk musik från ett liveintstrumentarium bestående av mikrofonerade objekt.
 • Lene Grenager, också ett solo på sin cello men också några stora grafiska partitur
 • Johan Jutterström skriver nu på ett verk för slagverkaren Jennifer Torrence som på något sätt utforskar Katedralen på Röda Sten.
 • Chris Porcarelli från Not Quite tillsammans med Magnus Haglund i en slags ljudessä. Magnus kommer förhoppningsvis att leverera en bok (ett slags pendang till Ulf Lindes Spejare) lagom till projektet.

PROGRAM aug-sept 2016

11 augusti Borås Konsthall - Gustaf Adolf Galleriet. Invigning av Hanna Hartmanns installation samt Lene Grenagers Konstmusik-filmer från de fyra platserna.
21 augusti Utställningen plockas ner och Lene Grenagers filmer flyttar till foajén               
PROGRAM 27 aug kl 18-23  
 • 18.00  VÄLKOMMEN till Not Quite. Caféet och utställningarna är öppna 18-23
 • 19.00  KRÄÄK spelar i smedjan
 • 19.40  LENA GRENAGER Invigningskonsert Holländeriet Installation Opening Performance
 • 20.15  HANNA HARTMAN Invigningskonsert Fönsterverkstan Installation Opening Performance
 • 21.15   LJUDESSÄ med Chris Porcarelli och Magnus Haglund Smedjan
 • 21.45  MARBLE FAUNS Magnus Haglund & Isak Eldh spelar i Smedjan
31 augusti Lene har vernissage på Gerlesborgsskolan och spelar en öppningskonsert med stora grafiska partitur

1 september Lene har vernissage i Skövde Konstmuseum/Projektrummet och spelar en öppningskonsert med stora grafiska partitur

7 september Konsert på Gerlesborgsskolan, en akt Hanna Hartman och en akt Magnus Haglund/Chris Porcarelli. Boken Lyssnare presenteras.

8 september Konsert  i Skövde Konsthall, en akt Hanna Hartman och en akt Magnus Haglund/Chris Porcarelli. Boken Lyssnare presenteras.

9 september Levande Musik presenterar en helkväll på Röda Sten, se separat program nedan

10 september kl 18-22 KONSERT & FINISSAGE 
 • Solo: Blaha Luiza Tér / Jennifer Torrence och Johan Jutterström
 • LENE GRANAGER i Café & Bistro
 • 21 september Konsert Gerlesborg, Lene Grenager och hennes grupp Lemur
22 september  Konsert Gerlesborg, Lene Grenager och hennes grupp Lemur

23 september kl 13.00                        LIVE-STREAMING LENE GRENAGER sänder konserter från sitt hem i Oslo.