GIBCA Extended på Not Quite: Sirener

Under GIBCA Extended presenterar ADAS teater tillsammans Not Quite en heldag på bruket i Fengersfors! Ett platsspecifikt performance, gör papper med Sloydtrukken, snacka framtidspussel, besök Not Quite butik, café och Homografiska Museet. 

Sirener:

En platsspecifik performance. Som två sirener uppenbarar sig två kvinnoliknande väsen. Platserna och minnestrådar till tidigare kvinnor härifrån skapar nya röster och rörelser i tiden här och nu. Genom våra kroppar och det kollektiva minnet är vi hopflätade med en dåtid, en nutid och en framtid. Din kropp är inte bara du. Av och med Fia Adler Sandblad (ADAS teater) och Annika B Lewis (Kassandra Production). Längd ca 15 minuter. Fika och samtal. Hitta Facebookevent här 

Kontakta ADAS teater för att boka plats!
E-post adasmusikaliskateater@gmail.com
Tel. 031-82 16 26 / 070-370 05 30

Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) är ett internationellt samtidskonstevenemang som sker vartannat år i Göteborg. GIBCA Extended är både ett nätverk och ett publikt program som samlar samtidskonstscenen i hela Västra Götaland. Läs mer på www.gibca.se.

Bokningar

Kostnad: Gratis, men plats behöver bokas!

Kontakta ADAS teater för att boka plats!
E-post adasmusikaliskateater@gmail.com
Tel. 031-82 16 26 / 070-370 05 30

Programpunkter

10-18Not Quite Café har öppet: Rejäl lunch och gott fika finns att köpa
11-17I Not Quite Butik finner du produkter och verk skapade av Not Quites medlemmar
11-17Homografiska Museet öppet: Historien har alltid varit subjektiv
13-17Not Quites Sloydtrukk: prova på slöjd och snacka Not Quites framtidspussel med oss!
14-16Performance SIRENER, ADAS teater & Kassandra Production