Kontinent Dalsland, på NQ 16 juli kl 14-22

Om festivalen

Upplev aktuell musik i Dalslands djupa skogar

Kontinent Dalsland är en ny festival som presenterar några av Sveriges och Europas främsta artister, tonsättare och klangkonstnärer i ett forum där framtidens kreativitet närs och sprids till en bred publik. Uruppföranden och äldre mästerverk av nutida tonsättare, inspirerade av intryck som färgar deras värld, framförs av banbrytande artister från jazz, opera, avantgarde, folkmusik, klassisk musik och lokala musikkårer, vilka förenas i årets tema: InterNationalromantik.

InterNationalromantik

Kontinent Dalsland presenterar en övergripande festivaltematik som knyter an till strömningar, problemställningar och tendenser på den internationella konstscenen. Årets tema InterNationalromantik, belyser begreppet nationalromantik, vilket kom att bli benämningen på hur konstnärer och intellektuella såg, eller önskade se, nationens särdrag under tiden från 1800-talets mitt till 1900-talets början. Med sin vurm för naturen, landsbygden och det enkla livet, gavs inom nationalromantiken en möjlighet för kreativa själar att visionera om, och kanske leva ut sina drömmar. Sverige har ständigt influerats och berikats av andra kulturer, och därmed varit i konstant förändring – så som ett land och en kultur bör, för att undvika risken att förskämmas. Idag har visionerna om Sverige, och det upplevt svenska, radikalt förändrats, och Kontinent Dalsland erbjuder en härmed uppdatering.

Oxöga

Under festivalen kommer ett antal musiker att mötas i duopar under titeln OXÖGA. Så kallas det runda fönster som ofta sitter på taket och tycks spana vidöppet ut över staden eller landet. VI har tagit fasta på insyn, utblick – och eventuell samsyn – för dessa musikaliska möten. Att utifrån se in i sitt fönster skildrar i bästa fall trygghet, igenkännande och hemkänsla. Att inifrån se ut från sitt fönster öppnar för ständigt förändrade vyer och nya tänkbarheter. Vad händer när det egna skapandet placeras i okända marker där det som skall presenteras om några dagar inte är förutsägbart?

I ’Oxöga’ utmanas internationellt aktiva spjutspetsartister i osannolika formationer, där igenkännandet ersätts av det okända för att inspirera en inre resa i sökande efter samhörighet i olikheten.

Läs mer på kontinentdalsland.se
och köp din biljett här!

Bokningar

Kostnad: 300-1200 kr

Biljettköp görs inte via Not Quite.
Läs mer på: levandemusik.org/kontinent-dalsland