Intresseanmälan / Registration of interest

Evenemang
– Hur arrangerar vi evenemang på Not Quite?

Är du verksam musiker, satt upp en spännande teater, intresserad av att svänga förbi oss på turnén eller skapat någon annat typ av konstnärlig akt som du tror skulle passa hos oss på Not Quite?

Här på Not Quite har vi genom åren arrangerat allt från musikakter, dockteater, föreläsningar, performance, cirkus, minifestivaler och temadagar. När vi tycker att någonting är intressant och får lust så kör vi. Då evenemangen drivs av ideellt arbete av våra medlemmar så är det just på lust och att det ska vara kul som är drivkraften. Vissa år blir det flera evenemang och andra år blir det inte lika många.

Vi får många mail med förslag på akter och evenemang från människor som vill komma till oss. För att vi i lugn och ro ska kunna gå igenom allt och för att inte ditt förslag ska drunkna i en mail-korg så ber vi dig/er att ansöka till oss här nedan via vårat formulär.

Events
– How do we organize events at Not Quite?

Are you an active musician, set up an exciting theater, Interested in stopping by on the tour or created some other type of artistic act that you think would be a good fit with us at Not Quite?

At Not Quite, we have arranged everything from musical acts, puppet shows, lectures, performances, circuses, mini-festivals and theme days over the years. We arrange events when we find something interesting and feel like it. As the events are run by voluntary work by our members, it is passion and the fact that it should be fun that is the driving force. Some years there will be several events and other years there won’t be as many.

We get a lot of emails with suggestions for acts and events from people who want to come to us. So that your proposal does not disappear into an overflowing mailbox, we ask you to apply to us below via our form.

Fyll i formuläret här nedanför
/ Fill in the form below

Vi läser alla ansökningar men återkopplar bara till det vi är intresserade av att sätta upp eller arrangera. Därför tackar vi redan nu för ditt visade intresse!

We read all applications but only respond to the ones we are interested in setting up or arranging. Therefore, we already thank you for your interest!Kontaktuppgifter / Contact details


Info om evenemang / Info about events