Not Quite Student

På svenska

Studentmedlemskap i Not Quite Ideell förening.
Ett medlemskap för studerande på eller antagen till högskola eller förberedande utbildning inom konst, konsthantverk eller design. Som medlem kan du:

  • Hyra kollektivverkstad och ateljéplats.
  • Använda NQ:s faktureringstjänst.
  • Sälja i NQ:s Butik till provisionen 25% inkl moms (se Butiksavtal för säljare för övriga villkor).

Medlemskapet kostar 150:- per år.
Kollektivverkstad kostar
månadshyra 1750 + moms
Veckohyra 800+ moms
Dagshyra 250 + moms

För faktureringstjänst tas 5 % av det fakturerade beloppet ut i provision för att täcka administrativa kostnader, försäkringar m m, detta gäller alla Not Quites medlemmar. Tjänsten kan användas av den som får ett uppdrag och inte har ett eget företag, Not Quite fakturerar då kunden och betalar ut lön till uppdragstagaren i föreningen. Skatt och sociala avgifter betalas av Not Quite och bör räknas in i priset till kunden, ekonomiska frågor besvaras av Not Quites ekonomiansvarige. 

Försäkringar finns i verkstäderna gällande inventarier och personskada. Vi ger en introduktion i vald verkstad och förutsätter att den som vill använda maskiner i verkstaden har genomgått utbildning för detta. Du får själv se till att ha en gällande ansvars- och olycksfallsförsäkring om du är på annan plats och arbetar t ex monterar. Det är viktigt att du tar del av verkstädernas ordningsregler. Det förväntas också av studentmedlemmar att delta i de olika verkstädernas arbetsuppgifter som städning av lokalen mm.

Som studentmedlem har du inte tillgång till Not Quites gemensamma marknadsföring, delta i gemensamma utställningar, möten etc. Om du önskar engagera dig mer i föreningen och delta i allt som erbjuds kan du lämna in en fullständig medlemsansökan som behandlas på ett styrelsemöte i Not Quite Ek för.

In english

Student membership of Not Quite non-profit organization. A membership for college students or
those admitted to a college or a preparatory training in art, craft or design. As a member you will be able to:

  • Rent a collective workshop and a place in a studio
  • Use the invoicing service of Not Quite
  • Sell in the shop of Not Quite at a commission of 25% incl VAT (for further conditions see: Shop Agreement for Sellers)

The cost of the membership is SEK 150/year.
Monthly rent for a collective workshop is SEK 1750 + VAT
weekly rent SEK 800 + VAT
daily rent SEK 250 + VAT 

For invoicing service we charge 5% of the amount invoiced as commission, to cover administrative costs, insurances etc. This applies to all members of Not Quite. This service is used by anyone who gets an assignment and has not got his or her own company. Not Quite invoices the customer and pays wages to the contractor in the organization. Tax and social fees are settled by Not Quite and should be calculated in the price to the customer. Questions about financial matters will be answered by the Financial Officer of Not Quite.

In the workshops there are insurances regarding furnishings and bodily injuries. We give an introduction in the workshop you have chosen and take it for granted that anyone who wants to use the machines in the workshop has undergone the necessary training for this. If you work anywhere else, e.g. with mounting, you must see to it that you have a liability and casualty insurance. It is important that you adhere to the code of conduct of the workshops. Studentmembers are also expected to take part in the various tasks of the different workshops, such as tidying and cleaning of the premises.

As a student member you do not have access to the communal marketing of Not Quite and cannot take part in communal exhibitions, meetings etc. If you wish to engage yourself further in the organization and take part in everything that is offered, you can make a full application, which will be processed during a board meeting of Not Quite.

Ansök/Apply

Använd formuläret nedan för att ansöka om medlemskap som student.

Use the form below to apply for membership as a student.

Become a student member before February 29 th to be able to sell in the store 2024
När du skickar in detta formulär samt betalar medlemsavgift 150 kr till Swish: 123 5696091 Bankgiro 5021-5201 eller IBAN SE90 8000 0823 4700 3618 25 09 BICSVEDSESS, går du med på villkoren för medlemskap ovan och blir studentmedlem i NQ ideell förening. When you send in this form and pay the membership fee on swish 123 5696091, to our bank giro account 5021-5201 or IBAN SE90 8000 0823 4700 3618 25 09 BICSVEDSESS, you agree to the terms of membership above and become a student member of the Not Quite non-profit association.