NOT QUITE RESIDENCE 2024

Open Call

Studentplatser på Not Quite i Fengersfors sommaren 2024!

Sommaren 2024 bjuder Not Quite in studerande vid konst och hantverksutbildningar att söka en kostnadsfri residensplats under en månad i våra verkstäder. 

Om Not Quite: I Fengersfors i norra Dalsland pågår sedan 2002 förverkligandet av ett levande kulturcentrum. Not Quite är ett konst och hantverkskooperativ där möten och drömmar förverkligas. En plats där yrkesrollen utmanas och utvecklas. Vi arbetar normkritiskt för en ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

Sommaren 2024 finns det möjlighet att få studentresidensplats i våra kollektivverkstäder inom snickeri/trähantverk och smide/metall. Studenter får en månads kostnadsfri vistelse i verkstäderna, om du önskar längre period tillkommer hyra. 

Vi är ett stort nätverk och här finns tillgång till ett brett spektrum av kunskaper och erfarenheter från medlemmar samt andra företagare på platsen. Det finns även möjlighet att få hjälp med fakturering och andra ekonomiska frågor. 

Du ansöker med en egen projektidé där du förväntas ha tillräcklig erfarenhet för att kunna genomföra ditt projekt från start till slut utan handledning.

Formen för residenset är att du i din ansökan önskar verkstad, plats samt månad. Första veckan finns en person på plats som introducerar dig i verkstäder, visar runt på platsen och svarar på frågor. Resterande tre veckor arbetar du självständigt. I slutet av din gästperiod hos oss förväntas du att på något sätt visa publikt vad du arbetat med under perioden, genom artist talk, utställning, performance etc. Ansökan är individuell (du kan inte ha med dig en assistent).Du behöver ha egen försäkring. 


Du behöver ordna med eget boende, Not Quite har inga boenden att tillgå, men kan i viss mån tipsa om boenden i och omkring Fengersfors. 

 

För frågor:
mie@notquite.se

Student spaces at Not Quite in Fengersfors during the summer 2024!

In the summer of 2024, Not Quite invites students at arts and crafts schools to apply for a free residency during a month in our workshops.

About Not Quite: In the heart of the picturesque mill town Fengersfors in the lake district of Dalsland Not Quite is located. Since 2002 Not Quite has been developing into a living, working culture center. 


Not Quite is an arts and crafts cooperative where ideas and encounters are made real. A place where professional roles develop and are challenged. We work in a norm critical way to create social, environmental and economical sustainability.

In the summer of 2024 there is an opportunity to get student residence in our collective workshops for carpentry/woodwork and blacksmithing/metal. Students will get one month with no rent in the workshops. If you wish to stay longer you pay rent for that time. 

Not Quite is a big network and here you will find a wide range of knowledge and experience among members and other entrepreneurs. There is also the possibility of getting help with invoicing and other financial issues. 

You apply with your own project idea. You are expected to have adequate experience to carry through your project without supervision.

In your application, you wish for workshop, place and month. During the first week, someone will introduce you to the workshops, show you around the premises and answer your questions. In the remaining three weeks you will work independently. At the end of your guest period with us, you will be expected to show publicly in some way what you have been working with during the period, e.g. through artist talk, exhibition, performance. Your application is individual (you cannot bring an assistant). You will need your own insurance.


You will have to arrange your own accommodation. Not Quite cannot provide accommodation, but to a certain extent, we can recommend accommodation at Fengersfors or in the surroundings of Fengersfors.


For questions:
mie@notquite.se

Mellan den 22 februari och 14 april 2024 kan du ansöka direkt här på hemsidan.
Bifoga pdf-fil med: 

 • Beskriv din verksamhet/ditt konstnärskap
 • Beskriv projektet du vill arbeta med i sommar och hur mycket plats du beräknar att det kan ta i verkstaden
 • Bifoga bilder/filmer/dokumentation på tidigare arbeten
 • Uppge referenser, som kan styrka din förmåga att arbeta självständigt och i ett kollektivt sammanhang, samt din maskinvana för den verkstad du önskar.
 • Beskriv vad du har för önskemål/förväntningar inför din vistelse på Not Quite.
 • Bifoga även foto på dig (om du blir antagen används fotot så att Not Quites medlemmar ska känna igen dig i verkstäderna) 

Between February 22th and April 14th 2024 you can apply directly here on the website.
Please enclose a pdf file with:

 • Describe your business / your artistry /practice
 • Describe the project you want to work with this summer and how much space you expect it to take in the workshop
 • Send pictures/films/documentation of previous work
 • State your references to prove your ability to work independently and in a collective context, and to prove your experience of the machines in the workshop that you would like
 • Describe your requirements/expectations of your stay at Not Quite.
 • Please include a photo of yourself (if your application is accepted the photo will be used for the members of Not Quite to recognize you in the workshops)


Fyll i formuläret/Fill in the form

Describe on the application what kind of workspace you are looking for. Beskriv i ansökan vad du har för önskemål på plats.