Strands

Vad är Strands?

På Strands känns det som att tiden stått still, här hänger det reklamblad och affischer från 80-talet tillsammans med klisterdekaler från byggdens olika firmor. I det gamla pannrummet är det kolsvart och det ekar mellan betongväggarna samtidigt som ljuset strilar sig in genom de grönfärgade träbågarna i fönstren.

I oktober 2021 förvärvade Not Quite tidigare Strands snickeri. Här utvecklar vi nu nya produktionsplatser för konst och hantverk, bland annat i form av kollektivverkstäder och ateljéer. Här flyger drömmarna högt och möjligheterna är oändliga.

På Strands planerar och renoverar vi för en ny keramikverkstad med ytterligare några ugnar, två olika vedbrända och en rakuugn samt bättre lokal för att hålla kurser i keramik.
Det är även på gång en textilverkstad som kommer vara utrustad med det mesta samt en byaverkstad där det kommer gå att utföra enklare snickeri- och lagnings-arbeten.

Det som redan finns är några nya ateljéer, som blivit till i den gamla lägenheten. Men vi har fortfarande väldigt många arbetstimmar att lägga ner innan Strands rymmer alla de funktioner och lokaler som vi planerar för.

Vänligen respektera att Strands inte är öppet för Not Quites besökare, förutom under speciella tillfällen när så annonserats ut.