Logga 500 pixl

UTSTÄLLNINGAR 2019

GALLERIET

1-19 maj, Annie Lindgren - Down Under
23 maj-16 juni, Mie Felth & Funny Livdotter  - Avigan 2.1  
23 juni-14 juli, Lisa Brunnegård - Klä mig i papper  Origami - Papper från Fengersfors Bruk
20 juli-11 aug, Henric Westlund - Amen 
17 aug-8 sept, Stella Palm - Till minne av ett bleknat svalbardhav

ANNIE LINDGREN 
Down Under
1-19 maj Vernissage 1 maj kl 12.00

Annie Lindgren har förbehållslöst utgått från sitt inre landskap och sina upplevelser av korallrevens myllrande livsformer inför utställningen ”Down Under”. Det är kontrasten mellan det fina och det fula som intresserar mig, säger Annie. När det skaver uppstår något spännande. 

Vår egen förgänglighet och åldrande tar plats i utställningen i form av beniga krokiga porslinfingrar men kan också lika gärna vara koraller. Vita döda koraller som pekar finger mot  klimatmarodörerna, dvs oss själva. Under många och lång strandpromenader, bedrövad över plasten, liggande som strandved i högar, fascineras Annie Lindgren över naturens förmåga till anpassning och kraft till återhämtning. Vid närma betraktning har snäckor börjat växa på petflaskor och sandaler. Vackra mitt i förödelsen. 

Men det är inte en moralkaka vi får oss till livs här utan en hyllning till livets alla former. Ur ett ymnigt myller av form och färg skapar Annie en egen värld som vi får dyka in i. Barockt gängliga porslinsben bär på mollusker av glas. Andra former är mjukt svulstiga eller långa och många med öppen mun. Under ytan vill hon ta med oss till en annan dimension, till mörket och ljuset, till kontrasterna och det lustfyllt absurda.

MIE FELTH & FUNNY LIVDOTTER
Avigan 2.1
23 maj-16 juni  Vernissage torsdag 23 maj kl  16.00

I utställningen Avigan 2.1 arbetar Mie Felth
och Funny Livdotter med en förskjuten dialog.

Genom teckning, text och ljud
kommuniceras det direkt men i oordning. 
Hänger du med?

Avigan 2.1  är uppföljningen på utställningen 
Avigan 2016, som visades på Not Quite, en 
pågående process och en diskussion hur
en kan kommunicera otydligt nog.

Funny Livdotter, konstnär, bosatt i Dals Långed och är
utbildad på HDK vid Steneby samt Umeå konsthögskola.
www.funnylivdotter.se
"funny_livdotter

Mie Felth, konstnär, bosatt i Ånimskog och är
utbildad på HDK vid Steneby.
www.miefelth.se
@miefelth
Både Funny och Mie är medlemmar i Not Quite

Foto: © Funny Livdotter
 

LISA BRUNNEGÅRD
Klä mig i papper
23 juni-14 juli Vernissage 23 juni kl 13.00

Lisa Brunnegård född i Fröskog Dalsland, verksam i Örebro. Lisa är en del av konstnärskollektivet Bunkern i centrala Örebro, och även medlem i Konsthantverkarna.

I konsten arbetar jag med samklang, harmoni och skörhet. Tänjer på gränser för papprets invanda färg och form. Färgar med växter, viker, river, skär och flätar. Funderar på strukturer, provar nya konstellationer och granskar kritiskt resultat och omprövar processer. Det måste finnas en inre glöd, en skörhet och balans för att verken ska slutföras och ställas ut

CV:
Nora Konsthall, Grupputställningen Bunkern, 2019
Bengtsfors Konsthall, Av Papper Är Du Kommen, Separatutställning 2018
Aniara Sollentuna, Grupputställningen Bunkern, 2018
Konsthantverkarna Örebro, Papperstankar, Separatutställning 2018
Klubb Mono/Restaurang Umami Örebro, Separatutställning 2017
Galleri Bunkern Örebro, Grupputställning 2017
Frövifors Pappersbruksmuseum, Färg och Fiber, Grupputställning 2017
Paviljong Lux Örebro, Separatutställning 2017
Konstfrämjandet i Bergslagen, Separatutställning 2015
Konstfrämjandet i Bergslagen, Konst som klapp 2014
Konstfrämjandet i Bergslagen, Wadköpings Stipendieutställning 2014
Textilmuseet Borås, Examensutställning Textilhögskolan 2011
Kvarnen Sundbron, Jubileumsutställning 2009

Utbildning:
2011-2012  Fältstudier Högskolan i Borås, 30hp
2008-2001  Textilhögskolan, Högskolan i Borås - Textildesign 180hp
2008 VT        Örebro Universitet, Historia A 30hp
2005-2006  Grimslövs Folkhögskola, Konsthantverk & Design - väv/textil
1999-2002  Strömkullegymnaiset Bengtsfors, Estetiska programmet - konst & form

HENRIC WESTLUND 
Amen
20 juli-11 augusti Vernissage 20 juli kl 12.00

Amen

Stommen till utställningen Amen bygger på idén till min examensutställning på Valand. Visionen var redan då en gestalt som stod i vatten upp till magen med änder simmandes ut ur en öppning i solarplexus. För mig handlade det om ett slags fullständigt öppnande för kärlekens flöde. Det tog en annan vändning då, men nu ville jag med verket Himlajorden förverkliga den ursprungliga idén fullt ut. 
 
Minns när jag brukade promenera över bron till Skeppsholmen i Stockholm, på väg till konsthögskolan där. Kanske var det då idén tog sin början? Längs bron stannade jag ofta och tittade ner på änderna som simmade fram och tillbaka. Jag fascinerades av de små svallvågor som bildades när deras bröst klöv vattenytan. Ibland kastade jag även ner stenar och studerade hur ringarna på vattnet mötte varandra och skapade nya mönster av interferens. 

Förutom ringarna på vattnet har jag även lagt till några extra pusselbitar. Pusslandet är också en idé som hängt med ett tag, i synnerhet i tecknandet. Det har nog att göra med om hur allt hänger ihop i en helhet, hur det ena ger förutsättningar för det andra.

Ärgad kopparplåt återkommer i flera verk. Det började med att jag ville använda en av mina grafiska tryckplåtar. I furu snidade jag därför ut ett slags landskap anpassat till kopparplåten. Sedan lät jag påskynda en ärgningsprocess med hjälp av saltsyra för att få den speciella färgen. Ihopsatt blev det nu verket Ärgad sjö. Uttrycket fascinerade mig och gav upphov till nya idéer om hur något av tidens väsen kan förmedlas genom ärg och ådring.

Den spruckna björkskiva som gav idén till verket Pangeaoblaten påminde på något sätt om kontinenterna komna från den ursprungliga kontinenten Pangea och om oblaten som bryts och delas ut vid nattvarden. Båda delar av en och samma helhet. Träsnideriet har även gett mig möjlighet att blanda realism med fantasiformer som i verket Med ett moln i handen och en hemlighet samt skapa skirhet som i verket Konsten att klättra ned för en stege. 

Avslutningsvis har vi Molnet. Att använda innebandybollar som material gjorde det möjligt att bygga en relativt lätt och luftigt form. Att de dessutom var fluorescerande gjorde det hela ännu bättre. Det gav en fin koppling till den bibliska berättelsen om judarnas vandring från Egyptien till Israel där de följde molnet genom öknen, dag som natt.

Med ett moln i handen och en hemlighet
Himlajorden (detalj)
Himlajorden (detalj)
Kopparsjö
Molnet

STELLA PALM
Till minne av ett bleknat Svalbardhav
17 augusti-8 september Vernissage 17 augusti kl 15.00

Hur kan en relation till en plats jag aldrig varit på se ut?

Med poesin som kompass har jag samlat souvenirer från mina tankeresor och satt de samman i ett väntrum för drömmar.

Att ständigt byta position och destination och därmed ändra upplevelsen; att gå vilse och nå drömmen igen.

Hantverkandet är min livboj, skrivandet mitt skepp, samlandet en fender och språket är vattnet jag rör mig fram i, om det ens är jag som är huvudpersonen i den här berättelsen. 

Stella Palm är född 1994, och uppväxt i Tösse. Hon har tidigare gått på Capellagården och Stenebyskolan och studerar nu på Bachelorprogrammet vid Kunstakademiet i Bergen. 
 

OCEANHALLEN PLAN 2

Rum 1 och 2 inklusive korridor och gula rummet
1 maj-8 september, NOT QUITE DÅ OCH NU

Svarta hörnet
1 maj-8 september, VI ÄR NOT QUITE Medlemsvägg

Oceanhallen
1 maj-2 juni,  Helena Perminger - ATYPI
 8 juni-30 juni, Sigrid Sandström, Mikael Fagerlund, Kent Karlsson, Mark Frygell, Jerry Williams, Tommy Andersson  - Dialog
6 -28 juli, Stella bjuder in, 16 konstnärer - Porträtt av en plats
3 aug-1 sept, Konsten att delta -  In between Samlingsutställning

SIGRID SANDSTRÖM, MIKAEL FAGERLUND, KENT KARLSSON, MARK FRYGELL, JERRY WILLIAMS, TOMMY ANDERSSON
Dialog
8 -30 juni Vernissage 8 juni kl 13.00 

Sex stycken konstnärer ställer ut sina verk tillsammans och fördjupar sig i varandras processer och ingångar till det konstnärliga arbetet. 

Det började med att vi (Tommy Andersson och Jerry Williams) började pratad om att sätta samman en grupputställning med konstnärer som vi tyckte var intressanta. De konstnärliga uttrycken är vitt skilda och de estetiska idealen likaså. Det vi vill fokusera på var processen som försiggår i ateljén och sammanföra konstnärer. Istället för att det deltagande konstnärerna plockar ihop ett antal verk som de vill visa så ville vi öppna upp den konsnärliga processen och släppa in en kollega där ens eget arbete speglas i en annans. De sex konstnärerna kommer att bidra med fem verk var där ett verk väljs av konstnären själv och resterande fyra väljs av en kollega som också genomför en intervju kring arbetet i katalogen. 

Genom att sätta sig in i en annan konstnärs arbete speglas också ens egen process och ett utbyte kring olika strategier, idéer och förhållningssätt kan diskuteras.

 

Kent Karlsson
Jerry Williams
Mikael Fagerlund
Mark Frygell
Sigrid Sandström
Tommy Andersson

STELLA BJUDER IN 16 KONSTNÄRER
Porträtt av en plats
6-28 juli
SOPHIE FORSGREN, SOFIE NILSSON, ELLEN EURENIUS HALLGREN, KARIN KEISU, TRUDE BERG, TANIA EZPELETA DAHLIN, LARS MORTEN ELSTAD REHNLUND, SARA VÄSTERLUND, HANNA LARSSON, SKABBEKATTEN, CLARA MOSCONI, FRANCISKA GOTTLIEB, TANYA VARBANOVA, SUSANNA ANTONSSON, LOVISA LJUNGBERG


Performance lördag 13 juli kl. 16.00 med Amanda Elida Varhaugvik i utställningen.  
 
vad är en plats?

hur bär vi platser?

eller är det platserna som bär oss?

kan en plats resa till en annan plats?

platser som liv, med sina egna arkitekturer och minnen,

I "Porträtt av en plats", möts 16 konstnärer och deras gestaltade platser och skapar tillsammans ytterligare en plats.

IN-BETWEEN
Manal Jarmoukly, Meira Ahmemulic och Emelie Rygfelt Wilander.​​​​​​
3 augusti-8 september (förlängd en vecka)
Vernissage 3 augusti kl 12.00

I utställningen In-Between visas verk av de tre konstnärerna Manal Jarmoukly, Meira Ahmemulic och Emelie Rygfelt Wilander. Ett möte mellan konstnärer som bor i ett land, som migrerat eller fötts där. Olika synvinklar och tekniker i ett rum. Verk skapade med den gemensamma viljan om ett mer inkluderande samhälle. 
 

HELENA PERMINGER
ATYPI
1 maj-2 juni Vernissage 1 maj kl 12.30

Det finns en röst som inte kan bli tystad. Helena Perminger är en lysande konstnär med rötter i fotografi och smyckeskonst. Nu tar hon sig ut i rummet , vräker sig fram och kräver upprättelse! Helena ställer ut varierade verk i Oceanhall 2 som tillsammans bildar utställningen med titeln ATYPI. En medicinsk benämning på något som avviker eller är oregelbundet med cellkärnorna. Något onormalt mitt ibland det till synes normala. Ett intressant ämne i vår samtid där vi ifrågasätter vad som är norm, vad får avvika och isåfall; var går gränsen?

I utställningen ATYPI av Helena Perminger finns verken What Remains. Objekten kan tala om gränslandet mellan kroppslighet och natur. Som en avskiljande behållare med oregelbundna öppningar, som skapar ett ojämnt, oberäkneligt utsläpp och behållande av sitt innehåll. Rotsystem, kroppsliga eller cystor. 

Inspirerad av rotvältor med sitt aggressiva uppslitande av dess omvärld, där undangömd mark plötsligt blir blottad och världar blir nakna. Något orent, smutsigt blir synliggjort. Okontrollerbart förlöser rötterna marken och river upp stenarna ur sin trygga vila. Och vältorna kan återvända till sin riktning, ta sig tillbaka och åter dölja det som blottats. Förhållandet mellan trygghet och sårbarhet blir osäkert, konstant i ett tillstånd av otillräcklighet. 

Likt en blåsa på hälen; skaver det, men här ber Helena oss att titta närmare. Fly inte från det som gör ont - se skönheten i det bristande, äckliga och naturliga. 

OCEANHALLEN PLAN 3

1-26 maj, Lisa Larsdotter Petersson - 4 bilder        
13 juli- 11 aug, Habib Alraii  - "Han dog under tortyr"

LISA LARSDOTTER PETERSSON
4 bilder
1-26 maj Vernissage 1 maj kl 13.00

Lisa Larsdotter Petersson är utbildad vid bland annat Hovedskous Målarskola i Göteborg jämte studier utomlands.
Hon har exempelvis ställt ut på Galleri PS och Galleri Thomassen i Göteborg, Nationalgalleriet i Stockholm, Bohusgalleriet i Uddevalla, Konsthallen i Gislaved samt internationellt i Finland, Tyskland och Australien.
Petersson arbetar mycket med teckning men också med video, ljud, skulptur, installation, text och foto mm., samt arbetar utvidgat med scenkonst där hon bland annat visar solon och driver festivalen VARIA.
Hon är representerad genom Statens Konstråd, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och i flertal övriga kommuner i Sverige och publicerad av flertal dagstidningar och tidskrifter. www.lisalarsdotterpetersson.se

4 BILDER
Är och har länge varit upptagen och skakad av hur vi/samhället förhåller oss till djur och natur, den natur vi alla är del av - Vilket påverkat och fortsätter influera mina uttryck. Mina bilder bjuder ofta påtagliga och laddade karaktärer, egensinniga figurer som pockar på uppmärksamhet. Verken har tidigare beskrivits som ”fantasifulla, rika på och öppna för associationer för iakttagare, kommentarer för natur, djur och miljö gärna med svart humor”.
"Oceanhallen plan 3" blev en utmaning över tid och idéerna har varit flera. Arbetsnamnet ”tecken vidrör ekot, det som förlorades” dök upp och försvann. Nämner det då utställningen för mig fortsatt bär spår av det vi alla pågående mister.
Teckningar 4 BILDER är tecknade på dator med handen som ledande verktyg.

Tack till Viktoria Kulya Totalreklam, Lillemor Petersson, Christian Huls, Anna Gustavsson, Anna Lena Ingemansson, Ulf Påhlsson Galleri PS, Leif Börjesson, Malin Robertson Harén, Jessica Fleetwood m.fl.

PERFORMANCE X 3
"Oceanhallen plan 3" har fantastisk akustik, och då det i mitt scenkonstnärskap bor förkärlek för ljud, ges performance i den andan.
Vid utställningsöppning den 1/5 kl. 13.15 ges ett ljudande smakprov till dans och rörelse av Christian Huls.
Den 19/5 & 26/5 kl. 14.00 bjuds ljud-performance á 15-20 min/fri entré.
Tanken är att man i utställningsrummet och till bilderna får mer upplevelse på köpet.

www.lisalarsdotterpetersson.se

HABIB ALRAII
"Han dog under tortyr"
13 juli- 11 augusti Vernissage  13 juli kl 13.00

http://en.artscad.com/@/HabibAlrai

MASkinhallen

1-5 maj 11-17,   SCALE Metall Steneby, ‘Animate’    
8-12 maj 11-17, SCALE Metall Steneby, ‘Animate’
Vernissage 26 april kl 19-21 i samarbete med KÅDA 

SCALE  is an international collective of divergent artists. The core of the collective is founded by trained blacksmiths, with the aim to challenge the traditional values of the craft. Scale dous this by applying conventional skills through innovation, and hunger for progressive ways to defy socially constructed expectaions in and around the context of metal. Scale's passion for the material is a driving force in the experimental. Scale applies forging techniques, yet requires your focus through new scope. The work that is produced by Scale comes from an understanding of expression in the conceptual and sculptural. In order to be understood, Scale requires participatory imagination. 

The exhibition title is 'Animate'. The theme conveys the celebration of the life that metal work can evoke. Metal can normally be perceived as being unyielding and tired, but through a variety of expressions we want to spark excitement into the material. Animate, invites you to take off the perceived lens around metal, and gives you fresh sight to see material through.
 

HOLLÄNDERIET

1-19 maj,   KÅDA - Peripheral
ons-sön 11-17
Vernissage 26 april kl 19-21 i samarbete med SCALE 

Peripheral är konstnärskollektivet Kådas andra grupputställning. Denna utställning är ett svar på den finska arkitekten Juhani Pallasmaas bok The Eyes of the Skin från 2012. Pallasmaa talar om en sinnenas hierarki, och beskriver hur den moderna arkitekturen länge prioriterat det visuella sinnet. Han menar att detta sker på bekostnad av andra möjligheter att uppleva en rumslig miljö, en enskild byggnad, eller - ett konstverk. Pallasmaa menar att
arkitektur och konst bör uppmuntra till rumslig erfarenhet genom alla kroppens sinnen - inte bara synen. Denna sinnliga erfarenhet av material är det som idag är kärnan inom materialbaserad konst: begrepp och idéer kommer till uttryck genom konstnärliga processer
där bearbetning av material står i centrum.

Med denna utställning vill vi därmed försöka gå bortom det visuella och undersöka hur material, konst och rum kan upplevas med hela vårt väsen. Peripheral lyfter verk som uppmuntrar till sinnliga upplevelser av världen. Vi presenterar 17 konstnärer vars arbete
utforskar hur vi kan uppleva materialitet på olika sätt, inte enbart visuellt. Vi vill att du ska se, men också känna, dofta och lyssna.

Peripheral is the second group exhibition by artist platform Kåda. This show responds to the book The Eyes of the Skin by Finnish architect Juhani Pallasmaa from 2012. Pallasmaa
speaks of a hierarchy in the senses, where modern architecture prioritises the visual. He argues that other ways of experiencing an environment, a single building, or - a work of art, are neglected. Pallasmaa suggests that architecture and art should encourage all bodily
experience in a room, not just sight. This experience of materials is key to the foundations of materials based art: concepts and ideas are expressed through artistic processes where the
manipulation of materials is essential.

With this exhibition we wish to go beyond the visual, and investigate how materials, art and space can be experienced with our entire being. Peripheral showcases works that
encourage multisensory connection with the world. Featured are 17 artists and makers whose work explores how we can sense materiality; visually as well as by scent, touch and sound.

 

KÄRNFAMILJEN
Medlemsutsällning 

27 juli-8 september (förlängd en vecka)
KÄRNFAMILJEN är en alldeles särskild Not Quite medlemsutställning. Alla i Not Quite familjen har en plats vid långbordet även i sin frånvaro.
 
Det kommer att dukas upp till familjemiddag. Du som besökare får titta förbi; mitt i maten.