40-talets Fengersfors

Harry Dittmer

Fotoutställning av en av fotograferna i fotografkollektivet
”Tio Fotografer”, sedermera bildbyrån Tiofoto.

För några år sedan kom Göran Karlsson, fotograf i Åmål, i kontakt med Johan Fenger-Krog. Han skickade bilder från Fengersfors som Göran publicerade på hans lokalhistoriska sajt “Nya Fengersforsbilder”. Efter att de hade mailat varandra under en tid så frågade han om Göran var intresserad av originalbilderna till “Resa till Fengersfors” som gavs ut när bruket fyllde 50 år 1950. Naturligtvis var detta intressant. När Johan så passerade Åmål  för några år sedan överlämnade han bilderna till Göran. Det är ett 25-tal monterade originalbilder förmodligen tagna i slutet av 40-talet av fotograf Harry Dittmer. 2018 hade Åmåls Fotoklubb en utställning i Åmåls konsthall och då ställdes dessa bilder ut vilket var mycket uppskattat. En av besökarna berättade att han är ett av barnen som leker utanför några hus på en av bilderna. Nu är bilderna tillbaka i Fengersfors i och med utställningen i Not Quite Galleri.

Hur det kom sig att Harry Dittmer (1910–2000) fick uppdraget att fotografera bilderna till boken har Göran Karlsson ingen aning om. Dittmer var från Stockholm och det borde varit mindre kostsamt att anlita någon fotograf från Åmål. Kanske kände han disponent
Fenger-Krog. Dittmer var verksam i första hand som arkitektur-, mode- och industrifotograf men även som filmare. Han var en av medlemmarna i gruppen “Tio Fotografer” och gav ut ett antal böcker samt producerade även film för TV. Bilderna från Fengersfors är tagna i fabriken, kontoren, bebyggelse i samhället samt en del vyer från taket på fabriken. De är av mycket hög kvalitet och ett måste att se av alla som är lokalhistoriskt intresserade.

Tio fotografer var en grupp av svenska fotografer som 1958 bildade ett framgångsrikt fotografkollektiv och något senare bildbyrån Tiofoto.

De tio medlemmarna och grundarna var:

Besök Nya Fengersforsbilder här.