A & O – och sen då? Projektåret 22/23 Kyrkeruds Folkhögskola

• MARIANN PAANANEN • JENNIE. K • SARA LUGNÉR • PIA MALMSTRÖM • PAULINE BERGSTRÖM • MATILDA JOHANSSON • ANN-SOFIE NÄSLUND • LINN SVÄRD •

Deltagarna på Kyrkeruds folkhögskolas Projektår 22/23 visar nu upp sin konst efter flera års studier. Inspirationskällor är naturen, myter, minne blandat med frågor kring framtiden och existensen. Allt tolkat i olika material och metoder. 

8 konstnärer lämnar nu skolan och ger sig ut i världen.  

Efter Vernissagen den 27 maj kl 16-17 spelar Red Clay kl 17.30 i parken vid Caféet. Vid regn inomhus. Red Clay är ett jazzband från Åmål. Frivillig entré.