År noll

• SIRI TORLANDER • MIKAEL OOM • LUDVIG ÖDMAN • PÄR FORSGREN • ALEXANDER BRANDT • CARL JOHAN GUNNARSSON • EMELIE FARKAS • LINA SÖDERBERG •

Transformation

Transformation består av en grupp konstnärer som arbetar skulpturalt och där de flesta har sin grund i metallhantverk. Flertalet av oss har en bakgrund på Steneby, även om vi numera är utspridda i landet. Gruppen startade 2014 och har sen dess gjort ett antal utställningar tillsammans.

Medlemmarna har stor bredd i uttryck och olika förhållningssätt till material. Vissa har lång erfarenhet av traditionellt smide och andra arbetar med gjutning eller svets. Flera av medlemmarna har gjort offentliga uppdrag, andra arbetar mer för gallerier eller sin egen lystnad. Vi har alla genom åren haft stort utbyte av varandra och som kreativ grupp är vår förmåga att omvandla rumsliga experiment från tanke till konkret plats mångfaldigad.

Emelie Farkas: Jag har till utställningen valt att visa upp några verk från mitt pågående projekt ”Minnen”. Jag har under en tid arbetat med olika minnen från tiden innan Coronans genomslag. För mig är det ett sätt att återskapa en händelse och föreviga den. Projektet har inneburit spännande möten och diskussioner. Man kan föreställa sig om hur det var den dagen, just den stunden. 

 Alexander Brandt: ”Över Stock och Ben” 

Skulle paddan reflektera över vår frånvaro om vi inte var här? Jag tror inte det. Jag är däremot övertygad om att det skulle finnas betydligt fler paddor… En positiv aspekt av den tid vi lever i är att jag kan skylla mina morbida idéer på rådande omständigheter, men sanningen är nog den att jag alltid varit fascinerad av tanken på hur vår värld skulle se ut om vi inte var här. 

Mina verk kretsar ofta kring frågeställningar om vår framtid och hur vår teknologiska civilisation påverkar oss och de varelser vi delar vår planet med. 

CV Konstnärsgruppen Transformation

2019 Galleri Sadelmakarlängan, skissutställning för kulturstig

2017 Galleri Kraften, Lomma

2016 Liljeforsateljén, Österbybruk

2015 Ifö Center, Bromölla

2014 Ånghammaren, Österbybruk

Not Quite 1 maj- 12 september: År Noll.

Tänk dig att något oförutsett inträffade som ändrade på vardagen, det inrutade, kanske hela samhället. Det kunde innebära en liten förskjutning av ens vanor, en förändring i rutinen. Något osynligt för ögat men som kändes i luften, bredde ut sig i konversationen, i sättet att mötas och röra sig kring varandra.

Det har hänt förut, fler gånger än vad vi kan räkna. Man kan aldrig veta när en ny tideräkning börjar och en gammal tidsanda tar slut. Imperier faller, nya kulturer och sätt att vara människa inträder. När ger en epok upp andan och dyker tillbaka ned i tidsdjupet? När vänds bladet i den bok som ska bli vår historia? Den första dagen ser ut som alla andra.