Avigan 2.1

Mie Felth och Funny Livdotter

I utställningen Avigan 2.1 arbetar Mie Felth och Funny Livdotter med en förskjuten dialog. Genom teckning, text och ljud kommuniceras det direkt men i oordning. Hänger du med?

Avigan 2.1  är uppföljningen på utställningen Avigan 2016, som visades på Not Quite, en pågående process och en diskussion hur en kan kommunicera otydligt nog.

Funny Livdotter, konstnär, bosatt i Dals Långed och är utbildad på HDK vid Steneby samt Umeå konsthögskola. www.funnylivdotter.se

Mie Felth, konstnär, bosatt i Ånimskog och är utbildad på HDK vid Steneby. www.miefelth.se

Både Funny och Mie är medlemmar i Not Quite.