Dark

• JOKUM LIND JENSEN •

Utställningen ”Dark” är en samling av verk som har kommit till under dem senaste 10 åren, och som alla har gemensamt att de är utforskningar av järnets potential och möjligheter i smidesprocessen.

Mitt uttryck är präglat av materialet och teknikerna jag arbetar med. Särskild varmsmidesprocessen och materialets transformation i denna fascinerar mig. Här visar materialet, järnet, sitt ursprungliga väsen, här är det mjukt och mottagligt, och man känner att det kan formas och utforskas igen och igen och ständigt överraskar och berättar något nytt.

Jag är fascinerad av hur jag kan exponera materialet, visa dess näst intill köttlika sensualitet, plasticiteten och mjukheten. Samtidigt har järnet en tyng och kondenserad energi som jag arbetar med intensivt och vill koncentrera och förmedla. 

Materialet och teknikerna jag använder är förutsättningen för en självständig berättelse om materialet själv och dess inre liv. Samtidigt som dessa är ett medium för en större berättelse.

Berättelsen om den kraft och energi som finns närvarande i naturen, skogen, fjället, jorden, men som jag tycker vi som moderna människor har rensat bort från våra angenäma liv.

www.jokumlindjensen.com

www.lind-smide.se