DIALOG

Sigrid Sandström

Mikael Fagerlund

Kent Karlsson

Mark Frygell

Jerry Williams

Tommy Andersson

Sex stycken konstnärer ställer ut sina verk tillsammans och fördjupar sig i varandras processer och ingångar till det konstnärliga arbetet. 

Det började med att vi (Tommy Andersson och Jerry Williams) började prata om att sätta samman en grupputställning med konstnärer som vi tyckte var intressanta. De konstnärliga uttrycken är vitt skilda och de estetiska idealen likaså. Det vi vill fokusera på var processen som försiggår i ateljén och sammanföra konstnärer. Istället för att det deltagande konstnärerna plockar ihop ett antal verk som de vill visa så ville vi öppna upp den konstnärliga processen och släppa in en kollega där ens eget arbete speglas i en annans. De sex konstnärerna kommer att bidra med fem verk var där ett verk väljs av konstnären själv och resterande fyra väljs av en kollega som också genomför en intervju kring arbetet i katalogen. 

Genom att sätta sig in i en annan konstnärs arbete speglas också ens egen process och ett utbyte kring olika strategier, idéer och förhållningssätt kan diskuteras.