Handens berg och dalar

Svenska Textilkonstnärer – Klara Bothén, Klara Espmark, Statira Jazayeri, Sofie Karlsson, Terese Molin

Handens berg och dalar erbjuder en vidsträckt bild av textilkonstens mångsidighet och kraft. Genom sina unika konstnärliga uttryck utforskar Sofie Karlsson, Statira Jazayeri, Terese Molin, Klara Espmark och Klara Bothén textilens mångfacetterade språk. Via tekniker såsom broderi, väv, repslagning och lappteknik undersöks historiska mönster, sammanvävning och naturens rytm.

Verken i utställningen skapar en dialog mellan dåtid och nutid i material och teknik, där forna berättelser också gör sig påminda i väggar, golv och tak genom brukets historia. Konstnärerna arbetar alla på olika sätt med abstrakta uttryck där bilden av landskapet finns närvarande som ett hemligt språk, liksom rutan eller pixelns egenskap som byggsten i ett tidlöst narrativ.

Utställningen görs i samverkan med Svenska Textilkonstnärer. Föreningen har ett hundratal medlemmar och arbetar för att skapa samhörighet och utveckla textilkonstnärers förutsättningar att visa sin konst nationellt och internationellt.

Klara Bothén (f. 1987 Kristinehamn), verksam i Dals Långed.

www.klarabothen.com
klara@klarabothen.com
IG @bergslagsgatan

Klara Espmark (f. 1987 Västerås), verksam i Göteborg.

www.klaraespmark.se
hej@klaraespmark.se
IG @klara.espmark

Statira Jazayeri (f. 1984 Göteborg), verksam i Göteborg.

www.statirajazayeri.com
statira.j@gmail.com
IG @statirajazayeri

Sofie Karlsson (f. 1990 Halmstad), verksam i Göteborg.

www.sofiekarlsson.com
sofie.h.karlsson@gmail.com
IG @sofiekarlsson.textile

Terese Molin (f. 1992 Falköping), verksam i Göteborg.

www.teresemolin.se
terese.molin@gmail.com
IG @teresemolin