HEM

• CIRKA 50 VÄSTSVENSKA MÖNSTER- & TEXTILKONSTNÄRER •

HEM Hemmet som begrepp kan ses i en utvidgad kontext där tankar om social distansering, begränsningar i att resa och mötas kan vägas in. Begreppet kan också rymma tankar om hur vi genom vårt sätt att leva påverkar allas vårt hem – Jorden. Med valet av tematik vill VMT berätta om, diskutera vad och kommentera hur den världsomspännande pandemin påverkat och påverkar vår syn på hemmet som plats. Verk i olika textila material och tekniker, från skiraste tunt till kompakt tyngd, från berättande bild till objekt och installationer, kommer att fylla den gamla fabrikslokalen Holländeriet. I utställningen medverkar ett 50-tal av VMT:s medlemmar. VMT (Västsvenska mönster- och textilkonstnärer) är en ideell, opolitisk förening för yrkesverksamma konstnärer som bildades 1959. Föreningen har sitt säte i Göteborg men är öppen för textilkonstnärer från hela landet. Föreningen har för närvarande 100 medlemmar, alla med en gedigen kompetens inom den textila konsten.

Se även föreningens hemsida VMT.se 

Utställningen görs med stöd från Västra Götalandsregionen

Tack till Göteborgsoperan för lån av belysning

Tack till HIRE SOUND för sponsring av ljussättning