HEM

• CIRKA 50 VÄSTSVENSKA MÖNSTER- & TEXTILKONSTNÄRER •

HEM Hemmet som begrepp kan ses i en utvidgad kontext där tankar om social distansering, begränsningar i att resa och mötas kan vägas in. Begreppet kan också rymma tankar om hur vi genom vårt sätt att leva påverkar allas vårt hem – Jorden. Med valet av tematik vill VMT berätta om, diskutera vad och kommentera hur den världsomspännande pandemin påverkat och påverkar vår syn på hemmet som plats. Verk i olika textila material och tekniker, från skiraste tunt till kompakt tyngd, från berättande bild till objekt och installationer, kommer att fylla den gamla fabrikslokalen Holländeriet. I utställningen medverkar ett 50-tal av VMT:s medlemmar. VMT (Västsvenska mönster- och textilkonstnärer) är en ideell, opolitisk förening för yrkesverksamma konstnärer som bildades 1959. Föreningen har sitt säte i Göteborg men är öppen för textilkonstnärer från hela landet. Föreningen har för närvarande 100 medlemmar, alla med en gedigen kompetens inom den textila konsten.

Se även föreningens hemsida VMT.se