Industrihistorisk utställning om Fengersfors bruk

Fengersfors -en typisk bruksort

Fengersfors bruk och samhälle delar historia med många andra bruk och bruksorter runt om i Sverige.
Bruket grundades som järnbruk i slutet av sjuttonhundratalet och lades ned 1884. Startade om som pappersbruk i början av 1900-talet och försattes i konkurs 1968. Uppstartat igen med ny ägare och med stöd av stat och kommun, slutgiltlig nedläggning 1978.
1980-talet präglades av låg aktivitet och under tidigt nittiotal började området fyllas med småindustri, byggnadsvårdare och konsthantverkare.
Under 2000-talet har bruket i konstnärskooperativet Not Quites regi utvecklats till ett av Dalslands mest etablerade besöksmål med närmare 30 000 besökare per år.

2:a juni 2015 utsåg Svenska industriminnesföreningen Fengersfors bruk till Årets industriminne.

Utställningen finner du i Maskinhallen och i anslutning till den. Även utvalda delar av bruket är öppna för besökare att ta del av.

Mer info om Fengersfors Bruk här.