”It’s been a while since I’ve walked this place”

• STELLA PALM • ELLEN EURENIUS HALLGREN • FRANCISKA GOTTLIEB • SUSANNA ANTONSSON •

Under ett par års tid delade vi både hemmalivet och konstnärsarbetet, genom studier vid Kunstakademiet i Bergen. En vardaglig inblick i varandras liv och konstnärliga processer gjorde att vi kom varandra nära och det skapade en alldeles särskild tillit. Det uppstod både verbala och tysta samtal där vi med olika uttryck ändå delar en slags grundinställning till konsten; att uttrycket, kunskapen och kontexten kommer ur mötet och tiden med våra material.I den här utställningen samlas våra konstnärskap igen och utforskar minnen och platser, med det materiella som utgångspunkt. Ellen Eurenius Hallgren, född 1985, läser första året på masterprogrammet i Fri konst vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Jag är intresserad av material som bär på en historia; tidsavtryck, minnen och berättelser.

Jag använder eget material och samlar på funna objekt som jag omarbetar eller kombinerar med andra material, gärna ihopsatta i ett collage, montage eller i ett system.

Susanna Antonsson, född 1991, verksam i Bergen. Med måleriet som utgångspunkt arbetar jag med saker som lätt förbises och mysterier i vardagen. Jag är intresserad av våra band till enkla och vardagliga objekt och hur vi tydligare skulle kunna se vårt beroende och förhållande till dom istället som endast verktyg.

Franciska Gottlieb, född 1994, verksam i Stockholm. Genom in- och utzoomningar av verkligheten undersöker jag hur det lilla kan kännas monumentalt och det stora litet. Det handlar om att försöka greppa livet och att låta det gå. Med hjälp av blyerts, kol, akvarell och torrpastell på papper bjuder jag in till ett långsamt betraktande.

Stella Palm, född 1994, verksam i Fengersfors. Med poesin och hantverket som grund arbetar jag med tematiker såsom identitet, hierarkier och smak; en lek med ord och symbolik där saker fyller i och avbryter varandra på samma gång. Linoleumsnitt, broderi, text, video och virkning är några av mina tekniker.