Mellom klokken og sengen

                                                Mellan klockan och sängen

Såhär skriver utställarna:

Vi vill skapa en utställning baserad på vårt gemensamma intresse för de långsamma processerna, hantverket, hållbarhet och det narrativa.

Titeln hänvisar till en av Munchs sista målningar. Självporträttet visar en gammal man mot livets slut, i sin hemlika miljö. Återigen befinner vi oss vid en säng, klockan saknar visare, och sängen antyder den eviga vilan. Munchs bilder har en unik förmåga att beröra människor; över tid och rum skapar de känslor och stämningar, och ger en resonans i oss. Vi vill visa föremål som handlar om existensen, och om hur vi tolkar sakerna runt oss och ger dem värde för att skapa nya berättelser. Vi vill undersöka hur objekten kan beröra och skapa igenkänning, som brobyggare mellan olika epoker och mellan människor, det nära, det ärvda, det vi fick, det vi fann och allt det bär med sig av associationer, minnen, reflektioner och betraktelser.

Lothe och Håkonsen har känt varandra länge, men aldrig tidigare haft konstnärligt samarbete, men i mötet mellan våra och Solvis konstnärskap uppstod en ny och intressant dynamik. Hennes verk blev en katalysator som gjorde det meningsfullt att etablera ett samarbete. Vi är tre olika konstnärer, men både uttrycksmässigt, tematiskt och tekniskt har vi gemensamma nämnare som griper in i varandra och lyfter helheten till en annan nivå, historierna får nya infallsvinklar.

På bilderna ser ni verken:

Jøtul 376 av Kari Håkonsen

Something old, something new, something borrowed and something blue av Linda Lothe

Green tea with the woodpecker av Silje Solvi