MÖBLERAD KONST

I min utställning ställer jag mig frågan om mitt förhållande till döda ting som möbler. Enligt mig har de ett språk och en mening som man inte skall underskatta. När generationer före mig försvinner så blir deras möbler kvar och de sprids och blir separerade. Händelser kring dessa möbler har lagts i mitt minnes kartotek. Kroppsliga möbler och möbler som blir förkroppsligade.

/ Annika Saglien

Mer info: https://www.livsverk1.se/