More than human

De medverkande formgivarna/konstnärerna/hantverkarna arbetar alla med ekologi och posthumanistiska perspektiv i sina praktiker. Temat ’mer än människan’ syftar därför till konstnärliga verk som ämnar inkludera, agera för, samarbeta med andra varelser än människan, eller på andra sätt utforska relationella perspektiv. De samlade verken innefattar teoretiska och tillämpade, konceptuella och interaktiva perspektiv och utforskar konst bortom det mänskliga.

The collected designers/artists/craftspersons all work in the crossing between artistic practice and ecology from posthuman perspectives in their work. The theme ‘more than human’ indicates artistic works that aim to give voice to, act for or collaborate with other beings than the human alone, or in other ways explore relational perspectives. The collected works include theoretical and applied, conceptual and interactive perspectives and explore art beyond the human.

Ställer ut gör:

Alice Hultdin

Julian Gasson

Karl Bern

Xiaoyi Shen