MORFOS

Chrisse Kuisma Karlsson och
Karin Kent Grundberg

Trähantverkaren Chrisse Kuisma Karlsson och metallkonstnären Karin Kent Grundberg har inspirerats av invaderande virus och utlevande slemsvamp, extremofiler, parasiter och smitta, och tillsammans tolkat dem genom sina respektive material.

MORFOS är en konstutställning om det som växer. Inuti och utanpå.

Till glädje och fasa.