Natur – två aspekter grundade i samma ursprung

Margret Ström och Heléne Wihlborg

Natur

Kan det sägas något nytt om naturen… Inte? Naturen blir aldrig ett koncept. Den är där som en del av livet, ständigt föränderlig. Naturen finns nära oss, ett inre och ett yttre landskap, som vi har ett livslångt förhållande till.

Heléne Wihlborg: Det jag visar handlar om perspektiv: Ovanifrån-Underifrån. Ovan mark-Under ytan. Livskraft-Utarmning.  Vilket perspektiv väljer vi?

Det här är mitt val.

Margreth Ström: Jag målar intuitivt utifrån en naturidé och försöker skapa en bild som förmedlar att vi hör ihop med naturen och att det finns ett samspel mellan människa och miljö.

Mina målningar är påverkade av land och hav, men mest hav. Havet har stor betydelse i mitt måleri. Havet är en del av mig med sina skiftande blågröna färger och sina kontraster mellan att vara skräckfyllt och harmoniskt.

Färgklanger och toner är viktiga för mig och hur färgerna samspelar och kontrasterar varandra för att skapa en stämning och en känsla.

Jag önskar att mitt måleri kan ge en association som kan föra tanken vidare till en annan tanke. 

Kontakt

Helen Wihlborg: helene@helenewihlborg.se

Margreth Ström: margrethstrom52@gmail.com