Not Just Lines

ANNA-LILL NILSSON • TOVA BERGLUND
JENNICA RING • KERSTIN HELENESDOTTER
KATARINA ANEER • LINA SANDQUIST
LISA WOOL-RIM SJÖBLOM • LINDA SPÅMAN LINNEA ROSENQVIST • MELINA ABIMORAD
GUM LINA GABRIELSSON • FUNNY LIVDOTTER

Not Just Lines – är en grupputställning med 12 medverkande konstnärer/tecknare. Den gemensamma nämnaren för de medverkande är att tecknandet har stor betydelse för dem i deras konstnärskap.

Verken som visas i Not Just Lines består av detaljerade studier av olika slag, illustrationer, samhällskritik, teckningar som berättar flera historier för sin betraktare, självporträtt, humoristiska serier och skildringen av adoption i serieformat. Något som är genomgående i utställningen är konstnärernas strävan att försöka förstå omvärlden, samtidigt som de också lyssnar på den.

Not Just Lines – is a group exhibition with 12 participating artists. The common denominator for the artists is that drawing is of great importance in their artistry.

The works exhibited consist of detailed studies of various kinds: illustration, social criticism, drawings that tell several stories to the viewer, self-portraits, humorous comics and the story of adoption in the narrative of comic books. Something that is consistent through the exhibition is the artists’ efforts to try to understand the outside world, while also listening to it.

Linnea Rosenqvist

Uppvuxen i Tollered, tre mil öster om Göteborg. Sedan tio år tillbaka bor och verkar Linnea i det före detta textilindustrisamhället Uddebo. Där arbetar Linnea i tryckverkstad, ateljé och är även engagerad i samhällets” gratisaffär” där hon alltid har tillgång till en stor mängd gratis material, främst textil. I sitt konstnärskap riktar Linnea sin kritik mot dagens kapitalistiska samhälle genom att t.ex. arbeta med dess överflöd. Teknikerna är främst broderi, teckning och screentryck, även måleri. Arbetsprocessen är ofta styrd av egna uppsatta regler. En återkommande regel är att använda funnet material, en annan regel kan vara att förhålla sig till ett specifikt föremål eller en färg. Linnea presenterar sina verk genom främst installationer.

Melina Abimorad

Jag är verksam i Göteborg och arbetar främst med teckning, textil och papper. I mitt tecknande arbetar jag vanligtvis med att bygga upp olika volymer med hjälp av linjer och ytor. Formerna skapas medan jag tecknar och jag hänger på. Under tecknandets gång känner jag formen jag bygger upp och de blir verkliga när de skapas. Upplever teckningarna som skulpturala.

Uppskattar olikheten i formerna; de solida, de ihåliga, de tunga, de lätta och deras eventuella öppningar. Skapandet genom handens kraft är min utgångspunkt.

Instagram: melina.abimorad

Katarina Aneer

Om jag hade en färdig idé innan jag började teckna skulle det aldrig bli något.

Antagligen försöker jag hitta och fånga in något – en dröm, en skugga, något som aldrig kan bli konstant för då skulle det falla sönder. Som det där en ser i ögonvrån men som försvinner så fort blicken riktas mot det. Som att försöka förstå något, om och om igen. Det kanske låter hopplöst men är i själva verket oupphörligt spännande.

http://katarinaaneer.se

Instagram: idrawthereforiam

Lisa Wool-Rim Sjöblom

Född i Busan, Sydkorea, adopterad till Sverige vid två års ålder. Verksam som serietecknare, illustratör, grafisk formgivare och adoptionspolitisk aktivist. För närvarande bosatt på Nya Zeeland där jag arbetar med min kommande bok Den uppgrävda jorden (Ordfront/Galago 2021), som handlar om adopterade som stals från sina familjer i Chile och såldes för adoption till Sverige.

För det mesta korsar mitt konstnärskap och min aktivism varandra, då mina serier och illustrationer ofta fokuserar på adoptionsfrågor ur ett postkolonialt, feministisk, antirasistisk och intersektionellt perspektiv. Jag gestaltar även på olika sätt rasism, främst den som drabbar asiater, och försöker samtidigt bredda representation av desamma. Vid sidan om böcker, återfinns mina bilder på affischer, i fansins, broschyrer, tidskrifter, utbildningsmaterial, serietidningar och olika aktivistsammanhang.

http://woolrim.wordpress.com

Instagram: chung.woolrim

Patreon: woolrim

Funny Livdotter

Funny Livdotter är konstnär och verksam Dals Långed. Medlem i Not Quite, Dalslands Konstnärsförbund, Studio Växt och Mam! Flitigt intresserad av kulturpolitik, kulturdriven samhällsutveckling och en passionerad hobby-entomolog. I konsten arbetar Funny Livdotter fritt i material och tekniker och kryddar den med egen fri-tolkad symbolism. Tematiskt undersöker hen mötet av människan – likt en entomolog nyfiket studerar insekter. Att plocka upp mänskligheten i hens hand och syna den. Funnys konstnärskap grundas i ett undersökande av människans psykosociala interaktioner och beteenden.

Master i fri konst – Umeå Universitet

Textil kandidat – HDK vid Steneby, Göteborgs universitet.

https://funnylivdotter.se

Instagram: @funny_livdotter

Jennica Ring

Tittar inåt

utåt

bakåt åt sidan

runt knuten

och på pappret

Mitt tecknande handlar om att betrakta, upptäcka, leta, lyssna, se och att bearbeta livet.

Genom att låta handen och pennan gå blir det en stund av närvaro där jag sätter jag linjer på mötet

mellan inne och ute.

Jag vill hitta ytterligheterna i det svåra eller enkla, undersöka olika tillstånd och stämningar och

beskriva det.

Tecknandet har alltid varit ett viktigt verktyg i mitt liv, i min konst. Jag ser det som en del av mig,

som viktiga anteckningar eller rum för utforskning och lek. Det är en notering av en pågående

dialog mellan mig och världen.

Anna-Lill Nilsson

Jag arbetade som lärare bland annat i teckning på HDK Steneby under många år. Nu jobbar jag bara med mina egna bilder. Mitt konstnärliga arbete handlar om tid och om tiden som går. Jag letar sinnliga spår av tid och vänder och vrider på dessa upplevelser. Förundran är ett viktigt ord. Gunnar Ekelöf undrar i TVprogrammet Ekelöfs Blick: ”Hur vi ska bära oss åt för att ständigt ha nytvättade ögon”. Jag frågar hur kan vi leva med ständigt lyssnande ögon. På det sättet vill jag fortsätta teckna i dialog med natur eller saker och ting. Allt som existerar är en del av allas vår berättelse.

Linda Spåman

Linda Spåman är en konstnär och illustratör verksam i Göteborg.

Hon är utbildad vid Högskolan för Design och Konsthantverk.

I mitt konstnärskap så utforskar jag de mellanmänskliga relationerna, new age och populärpsykolgi, tarotkortens mysterium och så verkar jag också ha en dragning mot Döden som tema i mitt arbete.

Det har också hänt att jag ritat några serieromaner på ämnena ovan, och ibland är jag en kommersiell illustratör som ritar åt andra.

www.lindaspaman.com

www.aktaspaman.nu

instagram: @knivenivattnet

Tova Berglund

I mitt konstnärliga arbete jobbar jag med teckning samt skulptur i textil och gips.

Jag använder teckning som en motvikt till mitt skulpturala arbete där processen tar ganska lång tid. I teckning kan jag vara snabb och få utlopp för tankar, idéer och känslor på en gång.

Teckning ger mig också möjlighet att jobba var jag än befinner mig och “hela tiden”.

Mitt skulptural arbete är kladdigt och kan bara göras i min ateljé, teckning kan jag arbeta med överallt, på köksgolvet eller på mitt jobb när det inte finns något att göra.

Teckning är en ett viktig “terapiverktyg” för mig.

Instagram: tova.be

Lina Sandqvist

Lina Sandquist är född i Skara, nu verksam i Göteborg. Hon arbetar som konstnär och illustratör.

De senaste åren har hon även börjat skriva manus för barn och unga. Lina jobbar främst i tusch och gouache. I sina bilder strävar hon efter det naivistiska, avskalade, skeva och uttrycksfulla.

Instagram: Linasandquist

Gum Lina

Gum Lina Gabrielsson är från Älvdalen, Dalarna, nu verksam i Mora. Medlem i KiD, Konst i Dalarna.

Mitt arbete brukar handla om vardagliga händelser, identitet och sökande i material, objekt och rum. Jag arbetar processbaserat och resultatet kan landa i flera olika spår för mig och betraktaren att utforska.

Kerstin Helenesdotter

Jag skriver enrutor och använder humor för att skildra saker jag upplevt. Skriver också skämt som dyker upp i mitt huvud. Text och bild är lika viktiga för mig. Jag använder identifierbara figurer som är hastigt tecknade i tusch och sedan redigerade analogt, med överdrivet mycket ”Tipex”.

Figurerna i teckningarna befinner sig i olika miljöer som är lite oklara, i en värld som är lite trasig, ibland möts flera olika platser i en och samma bild. Jag gillar och jobba med det oväntade.

Kerstin Helenesdotter är född i Blekinge och verksam i Åmål. Har studerat på HDK Steneby vid Göteborgs Universitet och är medlem i konstnärskooperativet Not Quite.

Instagram: @kerstinhelenesdotter89