Posing Nature

• SANNA LINDHOLM •

Posing Nature

Ljuset återvänder och driver på en tid av återväxt och nya försök.

I utställningen Posing Nature möts äldre och nya verk i form av skulptur och relief i trä samt teckning. Återkommande i min praktik är ett utforskande tillvägagångssätt i en material och processdriven praktik där träet står som främsta material och ofta svarven som bearbetande verktyg.

I arbetet har naturens rotation, svarvens produktion och tidens cirkulära gång starka band till varandra där tankar och idéer kring tid, transformation och rotation är centrala. Idéer som ofta vävs samman i mötet mellan abstrakt och figurativt form och bild skapande som har sin grund i ett cylindriskt formarbete i relation till utforskandet av yttre cykliska element, inom kroppen och naturen, i ett mikro och makro perspektiv. Där en taggig ranka är en återkommande gestalt i utforskandet av en växtkraft som kan upplevas både påträngande och invasiv som välmående och livsbejakande.

Träet som material är betydelsefullt i min praktik dels utifrån sina fysiska egenskaper och möjligheter där jag känner stor frihet. Men även utifrån att vara ett material som bär på berättelsen om tid lagrat i sig. En berättelse som dels avslöjar förutsättningar och förändringar genom tiden i sin tillväxt, samt genom sin fysiska uppbyggnad har förmåga att länka former och motiv i ett cykliskt energi och informationsflöde.

Sanna Lindholm (född 1987 i Gävle) tog 2018 sin masterexamen från HDK-Valand och har sedan dess visat sitt arbete i solo och grupputställningar på till exempel, Galleri Svarta Gran, Galleri KC, Steneby Konsthall och Gävle konstcentrum.
Hennes arbete finns representerat i samlingarna hos Göteborg Konst, Falun kommun, Västra Götalandsregionen med flera och hon har de senaste åren tilldelats bland annat arbetsstipendium från Konstnärsnämnden och Västra Götalandsregionen. Lindholm har de senaste åren även arbetat med offentliga gestaltningar, senast till Mölndals stadshus.


Hemsida: www.lindholmsanna.com

Finissage 15/7 med samtal kl 15.00