STELLA BJUDER IN 16 KONSTNÄRER – Porträtt av en plats

Sophie Forsgren

Sofie Nilsson

Ellen Eurenius Hallgren

Karin Keisu

Trude Berg

Tania Ezpeleta Dahlin

Lars Morten Elstad Rehnlund

Sara Västerlund

Hanna Larsson

Skabbekatten

Clara Mosconi

Franciska Gottlieb

Tanya Varbanova

Susanna Antonsson

Lovisa Ljungberg

vad är en plats?

hur bär vi platser?

eller är det platserna som bär oss?

kan en plats resa till en annan plats?

platser som liv, med sina egna arkitekturer och minnen,

I ”Porträtt av en plats”, möts 16 konstnärer och deras gestaltade platser och skapar tillsammans ytterligare en plats.