Teeth to pick

Kerstin Bergh, Lizz Sharr och Barbara Häggdahl

TEETH TO PICK är ett påhittat talesätt som vi enas kring i utställningen. För oss handlar det om hur vi förhåller oss till konstnärskapet och till varandra:

–– att lämna ett tecken

–– att utgå från sin punkt

–– att målet inte är förutbestämt

–– att samarbeta

Finn gärna din egen tolkning.

“I could not have gone through the awful wretched mess of

life without having left a stain upon the silence” ✎ Samuel Beckett