Why shy

• CHRISTINE TIBRATT •

Det är min vardag, mina tankar, mina drömmar ni ser i mina foton. I naturen och i växterna spinner min fantasi iväg och jag läser in berättelser, känslor, personer. För mig handlar fotografering inte om att ta tekniskt perfekta bilder. Det handlar ofta om att fånga en känsla jag har eller funderar på. Jag arbetar ofta med dikt och fotografisk bild tillsammans. Det är olika vilket som kommer först – ibland bilden, ibland orden.

I serien finns 11 fotografier, självporträtt som är inspirerade av naturen, i naturen och med hjälp av naturen. Till bilderna hör korta poetiska texter. 

I vårt utåtriktade samhälle, med snäva normer och okunskap om hur det är att vara introvert och blyg, ges man högre status om man syns och hörs. Som blyg, försiktig och tystlåten får man ofta höra att man måste utmana sig själv. Bekämpa blygheten. 

Serien Why shy är självbiografisk. En berättelse som när jag arbetat med den, gett mig lite starkare självförtroende. När fotografierna visades första gången, kom människor fram och berättade om hur deras blyga dotter, vän, maka, som kände igen sig själva och sina upplevelser i bilderna och texterna. Däremot vågade de inte komma fram till mig och prata om det. Jag kände mycket väl igen mig i deras reaktion. För mig är synergin som uppstår i samspelet mellan fotografi och ord väldigt spännande och särskilt när jag får ta del av betraktarens upplevelse av den.

Jag hoppas att fler kan känna igen sig i mina bilder och texter. Att de ger sig själva tillåtelse att utforska sin trygghetszon och låta sin tystlåtna personlighet få vara som den är, utan att känna skam för det. 

Fotoserien är en berättelse om mig själv. Jag kommer alltid att vara blyg, men jag har lärt mig att omfamna min tystlåtenhet. 

Christine Tibratt

www.christinetibratt.com