Agora-Flytta dig du skymmer solen

Ordet ‘Agora’ betyder marknadsplats på grekiska och åsyftar den centrala platsen i staden, här möttes människor och idéer uppstod, genom dessa möten kunde kulturen utvecklas, diskuteras och frodas. Detta offentliga rum för det sociala, konstnärliga, politiska och religiösa blev en smältdegel där tankar korsades och kunskaper delades så att nya kunde födas. Genom den materiella topografin skapades en immateriell struktur för idéutbyte som har levt kvar till våra dagar. Precis som ett torg fungerar som centrum för staden, byn och samhället är utställningen en delad central plats för våra respektive konstnärliga praktiker och uttryck. Här samlas vi för att utbyta idéer och dela våra kunskaper. Här samsas våra respektive röster, och genom möten sinsemellan blir vi fullt oss själva. Som av en händelse står vi nu tillsammans i detta utställningsrum, denna allmänna plats, sprungen ur lusten att få samtala.

Ställer ut gör:

Ferdinand Evaldsson

Jens Masimov

Malin Norberg

Andreas Sandberg

J P Wallner