Vi Brukar Bruket

Bruket i Fengersfors har tagit flera former genom tiden: som järnbruk, pappersbruk och nu bl.a ateljéer och utställningshall. Över de senaste 200 åren har tusentals människor arbetat i och besökt byggnaderna och lämnat spår för framtiden.  De som besöker bruket får ta del av den här historien och möjligheten att föra den vidare. Utställningen Vi […]

Homografiska museet

Välkommen in till Homografiska Museet där det visas en världsbild där representation, mångfald och variation är nyckeln. Historien har alltid haft en tendens att vara subjektiv beroende på vem som lyssnar och vem som berättar. Museets kärlek för återberättande ger er detta museum. Homografiska Museets för allmänheten tillgängliga samling av särskilt unika verk grundar vårt […]

Most Valuable CRAFT On Earth

Vilket värde har det för huvudet att kunna skapa saker med händerna? Vilket värde har kunskapen som sitter i händerna? Hur översätter vi begreppet Craft till svenska? Går det att mäta händernas kunskap i monetära medel? Most valuble CRAFT on Earth är en jurybedömd salong vill vi visa samtida materialbaserad konst och konsthantverk – och […]

From Paris with love

Ställer ut gör Malin Palm som målat i tempera. Såhär skriver konstnären: Abstrakta landskap som sida vid sida växer fram. Ljuset och färgen intresserar mig mycket. Det sägs att tempera är den färg som har mest lyskraft; att den slocknar sist av alla färger i kvällningen.  Arbetet är ett ständigt pågående forskningsarbete. Att med hjälp […]

Spillsjuren

Alice och Funny är en konstnärsduo som brinner för konstnärlig gestaltning som är vacker, lekfull och socialt/ekologisk hållbar. Spillsjuren är fantasifulla, djurliknande skulpturer byggda av spillmaterial insamlat i området Fröskog – Fengersfors under våren 2024. Skulpturerna byggs performativt och inutitivt, utifrån konstnärernas öga och känsla. Verken är platsspecifika och formen är ett resultat av tid, […]

Fragmenterade ekon

Coralie Bergese och Daniel Strandow började samarbeta kring en gemensam utställningsidé efter att ha studerat på mastersutbildningen i konsthantverk vid HDK-Valand Steneby. De har vitt skilda bakgrunder men förenas av intresset för att låta det gamla och nya mötas i hantverket.  Såhär skriver de: Fragmenterade ekon En plats vi ständigt återkommer till är den mellan […]

Floras vandrande pack

Garnet sprutar, sporerna spridsMyllan är social och sofistikeradVindlande gångar likt knutar i vävenMellan jag och vi, i krappens färd genom fibern, blir tickan till Floras vandrande pack är ett trådigt kollektiv, en undersökning av det levande, en upplösning av gränser mellan kroppar. Genom handtuftade skulpturer söker Ewing och Jervelind samband mellan sig själva, sitt eget […]