HOMOGRAFISKA MUSEET

Homografiska museet Homografiska Museet visar den världsbild där representation, mångfald och variation är nyckeln. Historien har alltid haft en tendens att vara subjektiv beroende på vem som lyssnar och vem som berättar. Vår kärlek för återberättande ger er detta museum. Vår för allmänheten tillgängliga samling av särskilt unika verk grundar vårt museums verksamhet.  Vi förvaltar, […]

Industrihistorisk utställning om Fengersfors bruk

Fengersfors -en typisk bruksort Fengersfors bruk och samhälle delar historia med många andra bruk och bruksorter runt om i Sverige. Bruket grundades som järnbruk i slutet av sjuttonhundratalet och lades ned 1884. Startade om som pappersbruk i början av 1900-talet och försattes i konkurs 1968. Uppstartat igen med ny ägare och med stöd av stat och […]

40-talets Fengersfors

Harry Dittmer Fotoutställning av en av fotograferna i fotografkollektivet ”Tio Fotografer”, sedermera bildbyrån Tiofoto. För några år sedan kom Göran Karlsson, fotograf i Åmål, i kontakt med Johan Fenger-Krog. Han skickade bilder från Fengersfors som Göran publicerade på hans lokalhistoriska sajt “Nya Fengersforsbilder”. Efter att de hade mailat varandra under en tid så frågade han om […]