All mōghe

KLARA BOTHÉN OCH OLIVIA DE JONG Ordet allmoge betyder ordagrant “hela högen”, och kom kring förra sekelskiftet att beteckna en viss typ av folkliga konstnärliga uttryck som vid tidpunkten började anses viktiga att bevara för eftervärlden. Det man ville komma åt var berättelsen om vilka vi är och har varit, dock med urvalsmetoder och motiv […]

Fågel, fisk eller någonstans däremellan

KARIN ROY ANDERSSON OCH SOFIA BJÖRKMAN Fågel, fisk eller någonstans däremellan –ett samarbetsprojekt med smycken och konstobjekt om människans påverkan på naturen Projektet innehåller ett 60-tal konstverk och konsthantverksföremål som visas i en installation. Först kom Big Bang, sedan omkring 4 miljarder år sedan liv på jorden. För ungefär 450 miljoner år sedan började fiskar […]

Konst + Ekonomi

• ELIN FLOGNMAN, ERIK JOHANSSON, BEN BAKER, ASTRID ERIKSSON, JAN SEDENKA, MARTIN BOIJE, RAND NEZAMALDIN, VICTORIA PERCOVICH, ÅSA CALLMER, EMELIE RYGFELT WILANDER • I processen Ekonomin, samhället och konsten har fem konstnärer och fem ekonomer arbetat parvis för att undersöka och skapa en ökad förståelse för konst och ekonomi, var för sig och vad som […]

Mørk Materia

• MARIE BANCKS OCH MAIBRITT MARJUNARDÓTTIR • Mørk materia i universum är ännu bara en hypotes, en tänkt form av materia, som inte avger eller reflekterar något ljus och som därför inte kan observeras. Mörk materia kan bara upplevas indirekt genom sin påverkan på allt annat i dess omgivning.  Vi kan välja att förhålla oss […]

Transtillstånd

• ZAFIRA VRBA WOODSKI • Transtillstånd / State of Trans Zafira Vrba Woodski visar en könseuforisk installation med ljud, video, foto och skulptur.  En vanlig skildring av transpersoner är ett före- och efternarrativ. Alltså berättelser om att vara ”född i fel kropp”, genomgå könsbekräftande behandlingar och sen bli “klar” med sin könsidentitet. För en del […]

Bädda in mig i bomull

• CHRISSE KUISMA KARLSSON & STELLA PALM • Utställningen kommer bestå av ett antal kuvöser konstruerade i trä, glas, metall och plast och inhyser objekt av trä, metall, glas, keramik och textil. Kuvöserna kommer också ha lampor, ljudverk och rörliga funktioner, varje kuvös med sina egna egenskaper. Hantverket, konsten och samarbetet som ångesthantering. Kuvösen som […]

Homografiska Museet

• HINNI HUTTUNEN, KATARINA ANEER, JOHAN LUNDIN, ZAFIRA VRBA WOODSKI, GREBNELLAW • Homografiska museet Homografiska Museet visar den världsbild där representation, mångfald och variation är nyckeln. Historien har alltid haft en tendens att vara subjektiv beroende på vem som lyssnar och vem som berättar. Museets kärlek för återberättande ger er detta museum. Homografiska Museets för […]

Diorama

• MALIN BOGHOLT • diorama   [-ra`-el.-ra´] substantiv ~t, plur. ~n el. dioramordi·oram·a                                                                                                      […]

A Family Of Sardines

• ALVARO ARAMBURU, LAURA BLAKE, JOSEPH CLARKE, ROBERT CURRAN, ALICE HULTDIN, ALICE KETTLE, FUNNY LIVDOTTER OCH BIBA SEHOVIC JELUSIC • A Family Of Sardines ‘A Family Of Sardines’ is a collective noun. Collective nouns define groups of animals, people, and plants of the same type – they are the name of the group. There are […]

Tystnaden talar

• EWA ADAMSDOTTER PETTERSON OCH LENA ADAMINA WALDAU • Luften vi andas, vatten vi dricker, jorden som håller oss mätta …  allt på den fantastiska platsen i universum Här har vi allt vi behöver den stunden vi finns. Vi är ju bara ringar på vattnet … The air we breathe, the water we drink, the […]