• SANDRA OTTOSSON • En fotografisk utställning bland bubblande stora vilande jäsande sura degar och gräddfluff. Trötta morgontimmar vid brännhet sotig stenugn. Hårt arbete med varsamma händer på mjuka degar och den stora lusten och glädjen att tillsammans med andra få skapa och arbeta med sina händer. Handen och sinnet är bagarens främsta verktyg. Smaka, […]

• ISADORA ISRAEL •  VIRGULTA VIRENTIA Scannat i ett frusen nu. En prolog som börjar i ett hörn för att äntligen rapportera hela händelseförloppet … Vatten som “Livets källa” klargjordes med jämn torrhet, med luften som en paus och gränsen mellan vad hon såg och vart hon längtade.  Det är fångat, inte i motiv, utan i handling. […]

• PETRA LOH • Jag målar. Bilder. Stillbilder. Berättelser om världen runt omkring mig. Färger, former, rörelser, rum mönster, flyktiga ögonblick som jag fångar med penna, pensel och färg. Överallt ser jag nånting som vill målas och medan jag målar blir bilden sin egen berättelse tills den säger att den är klar. 

• CLETUS NELSON NWADIKE • Mitt fotografi och berättelse vandrar hand i hand Och handlar om den arbetarklassens öde i Nigeria Mitt fotografi handlar också om bröderna som är beroende av olika saker. En är beroende av droger men den andra av fotografi. Kamerans ljud och ljus frambringar hopp. Han lever sida vid sida med […]