Ställer ut gör Malin Palm som målat i tempera. Såhär skriver konstnären: Abstrakta landskap som sida vid sida växer fram. Ljuset och färgen intresserar mig mycket. Det sägs att tempera är den färg som har mest lyskraft; att den slocknar sist av alla färger i kvällningen.  Arbetet är ett ständigt pågående forskningsarbete. Att med hjälp […]

TÄNK PÅ DÖDEN – en utställning om döden. Vad tänker du på när du tänker på döden? Hur vill du bli begravd? Vill du ha med dej något i döden? Har du varit närvarande då någon dog? Hur var det? Vad vill du servera på din begravning? Vad har döden för färg? Tror du på […]

2024 är det 100 år sedan Dadarörelsen gick över i Surrealismen och denna utställning är en undersökning på dess betydelse i vår tid. Vi riktar blicken mot det drömmande, fördolda och förvrängda i vår nuvarande, mångfasetterade, övergångstid. Våra undersökningar omfattar material, föremål, bilder och handlingar med kroppen som ett sinnligt instrument – ​​både som en […]

Garnet sprutar, sporerna spridsMyllan är social och sofistikeradVindlande gångar likt knutar i vävenMellan jag och vi, i krappens färd genom fibern, blir tickan till Floras vandrande pack är ett trådigt kollektiv, en undersökning av det levande, en upplösning av gränser mellan kroppar. Genom handtuftade skulpturer söker Ewing och Jervelind samband mellan sig själva, sitt eget […]

• ELISABETH JABLONSKA • FILIPPA V KRUSENSTJERNA • MARIA LILJA • Higgledy-Piggledy Den överblickbara ordningen i oredans kaos och det som uppstår i mellanrummen.  Elisabeth Jablonska, Filippa v Krusenstjerna, Maria Lilja. Tre konstnärskap, tre kollegor, tre vänner som följt varandras arbete under lång tid. Nu möts deras konstnärskap i Not Quites råa lokaler. Vernissagehelg 24-25 […]