• PETRA LOH • Jag målar. Bilder. Stillbilder. Berättelser om världen runt omkring mig. Färger, former, rörelser, rum mönster, flyktiga ögonblick som jag fångar med penna, pensel och färg. Överallt ser jag nånting som vill målas och medan jag målar blir bilden sin egen berättelse tills den säger att den är klar. 

• CLETUS NELSON NWADIKE • Mitt fotografi och berättelse vandrar hand i hand Och handlar om den arbetarklassens öde i Nigeria Mitt fotografi handlar också om bröderna som är beroende av olika saker. En är beroende av droger men den andra av fotografi. Kamerans ljud och ljus frambringar hopp. Han lever sida vid sida med […]