Sigrid Sandström Mikael Fagerlund Kent Karlsson Mark Frygell Jerry Williams Tommy Andersson Sex stycken konstnärer ställer ut sina verk tillsammans och fördjupar sig i varandras processer och ingångar till det konstnärliga arbetet.  Det började med att vi (Tommy Andersson och Jerry Williams) började prata om att sätta samman en grupputställning med konstnärer som vi tyckte […]