• AMANDA KARLSSON • AMANDA VARHAUGVIK • ALICE HULTDIN • ANINE AASEN • ANNIE HOLM • ANDERS OLOFSSON • CLARA MOSCONI • ELLEN EURENIUS HALLGREN • EMMA RISSANEN • FANNY HELLGREN • FRANCISKA GOTTLIEB • GEMMA PARSON • HANNA LARSSON • IDA STELTER • JULIA GRANBERG • LAURENS ROHLFS • LISA ANDERSSON • LOVISA LJUNGBERG […]

•ULRIKA ANEER OCH KATARINA ANEER• Maria Sibylla Meriam och Helena Larsdotter Lindelia var båda verksamma under den tid som brukar benämnas barocken. Maria Sibylla var upptäcktsresande, entomolog och konstnär. Helena var brodör med egen verkstad. Gemensamt för dem båda är att de var yrkesverksamma och självförsörjande i en tid när det var mycket ovanligt bland […]

• EWA ADAMSDOTTER PETTERSON OCH LENA ADAMINA WALDAU • Luften vi andas, vatten vi dricker, jorden som håller oss mätta …  allt på den fantastiska platsen i universum Här har vi allt vi behöver den stunden vi finns. Vi är ju bara ringar på vattnet … The air we breathe, the water we drink, the […]

• ALVARO ARAMBURU, LAURA BLAKE, JOSEPH CLARKE, ROBERT CURRAN, ALICE HULTDIN, ALICE KETTLE, FUNNY LIVDOTTER OCH BIBA SEHOVIC JELUSIC • A Family Of Sardines ‘A Family Of Sardines’ is a collective noun. Collective nouns define groups of animals, people, and plants of the same type – they are the name of the group. There are […]

KLARA BOTHÉN OCH OLIVIA DE JONG Ordet allmoge betyder ordagrant “hela högen”, och kom kring förra sekelskiftet att beteckna en viss typ av folkliga konstnärliga uttryck som vid tidpunkten började anses viktiga att bevara för eftervärlden. Det man ville komma åt var berättelsen om vilka vi är och har varit, dock med urvalsmetoder och motiv […]