Verkstäder

Verkstäder
….och lokaler

På Fengersfors bruk har Not Quite kollektivverkstäder för smide, snickeri, fotografi samt ateljéer och lokaler för workshops.
I verkstäderna arbetar våra medlemmar i sina egna företag och verksamheter, därför är verkstäderna inte öppna för Not Quites publik.

Bruket

På bruket finns: 

Smedjan och Snickeriet har medlemmar som hyr in sig på heltid. Där arbetar dom i sina egna företag och med egna projekt. Snickeriet inrymmer även några ateljéer som hyrs av medlemmar.
I samma byggnad som Smedjan ligger keramiken, där det finns ugnar för bränning och rejäla bord. Keramiken används också som lokal för workshops. En våning ovanför Keramiken finns en delad ateljéyta där medlemmar hyr en del där det ryms bord och förvaring.

Fönsterverkstan kallar vi det för att det en gång var just en sådan, men nu för tiden är där vår fotostudio med fonder. Den lokalen huserar även evenemang, möten, workshops eller andra typer av träffar.

I Parken utanför Cafét går det att fika och ta det lugnt. Här har medlemmar byggt vattenlek och sandlåda samt Barnens Galleri. Här visas det ibland även utställningar och konst och finns några permanenta verk. Det händer även ibland att parken förvandlas till festivalområde eller att det byggs upp nån liten scen för musik eller teater.

Inne i den stora fabriksbyggnaden som går under namnet Oceanhuset producerades på fabrikstiden olika slags finpapper och ett nytt vattenresistent papper, oceanpapper. I maskinhallen fanns två pappersmaskiner, PM1 och PM2, varav en finns kvar som en vacker kuliss, den andra monterades ner under 80-talet och skeppades till Indien. I detta hus skars även papperet och packades. På plan två fanns PM3. Under 80-talet fanns det kräft- och fiskodling i Oceanhuset, numera är det enbart fiskodling. På plan ett låg Jonnys Papprör, som Jonny Knarrström drev. Jonny jobbade även på pappersbruket. 14 år gammal stämplade Jonny in 1959 och blev tredje generationens bruksarbetare.

Idag har smeden Jessika Fleetwood sin verksamhet i en del av plan ett, keramiker Annie Lindgren sin verksamhet på plan två och i maskinhallen finns en industrihistorisk utställning och delar av rummet används till samtida konst. Holländeriet på plan två används ibland som scen till bl a Opera på Bruket. Oceanhallen plan två och tre används till utställningar producerade av Not Quite. På plan ett, från lastbryggan på markplan finns en större lokal som oftast används till konserter eller större evenemang och sammankomster.

Under 2024 kommer vissa av våra verkstäder och lokaler att byta plats och funktion. Det är för att vi i oktober 2021 köpte vår alldeles egna gamla snickerifabrik Strands. Därför kommer under 2024 Keramiken att flytta till Strands, och i den tidigare lokalen för keramik kommer i stället vår medlemsdrivna Not Quite Butik att flytta in.
Halva Fönsterverkstan kommer förvandlas till Not Quite Galleri, då vi inte längre hyr den lokalen där Not Quite Galleri och Butik tidigare varit.

Strands 

I oktober 2021 förvärvade Not Quite tidigare Strands snickeri. Här utvecklar vi nu nya produktionsplatser för konst och hantverk, bland annat i form av kollektivverkstäder och ateljéer. Här flyger drömmarna högt och möjligheterna är oändliga.

Här planerar och renoverar vi för en ny keramikverkstad med ytterligare en ugn som kommer att vara vedbränd samt bättre lokal för att hålla kurser i keramik.
Det är även på gång en textilverkstad som kommer vara utrustad med det mesta samt en Byaverkstad där det kommer gå att utföra enklare snickeriarbeten.

Det som redan finns är några nya ateljéer, som blivit till i den gamla lägenheten. Men vi har fortfarande väldigt många arbetstimmar att lägga ner innan Strands rymmer alla de funktioner och lokaler som vi planerar för.