Vill du ställa ut? / Want to exhibit?

I den industrihistoriska miljön på Fengersfors Bruk vill Not Quite visa samtida konst och konsthantverk av såväl nyexaminerade som etablerade konstnärer. Vår utställningsverksamhet kännetecknas av en rik variation i material, uttryck, tekniker och tematik. 

Ansökan för 2025 öppnar i juni och stänger i augusti 2024. Välkommen tillbaka!

In the industrial historical environment at Fengersfors Bruk, Not Quite wants to show contemporary art and crafts by both recent graduates and established artists. Our exhibition activities are characterized by a rich variety in materials, expressions, techniques and themes.

The application for 2025 opens in June and closes in August 2024. Welcome back!

Vill du ställa ut?
Ansökningsperioden är stängd för denna gång men öppnar igen sommar 2024 för utställningsansökningar 2025.

I ansökan beskriver du din idé/koncept, titel, önskemål om utställningslokal samt producent för utställningen. Utställningarna på Not Quite produceras av Not Quites medlemmar, om du vill ställa ut på Not Quite men inte känner någon av medlemmarna går det att skicka in en ansökan ändå. Skriv då dig själv som producent så matchar vi dig sedan mot en medlem om du blir utvald till att ställa ut.

Till ansökan bifogas CV och portfolio i en pdf max 10 MB. 

Want to exhibit?
The application period is closed for this time but will reopen in summer 2024 for exhibition applications in 2025.

In the application, you describe your idea/concept, title, wishes for exhibition space and producer for the exhibition. The exhibitions at Not Quite are produced by Not Quite members, if you want to exhibit at Not Quite but don’t know any of the members, you can still submit an application. Then write yourself as a producer and we will then match you with a member if you are selected to exhibit.

CV and portfolio in a pdf max 10 MB are attached to the application.