Vill du ställa ut?

Vill du ställa ut på Not Quite 2021?
Välkommen att skicka din ansökan senast 31 augusti 2020.
Till ansökan bifogas CV och portfolio i en pdf max 10 MB. 

Producent


Utställare


Om det är fler konstnärer i samma utställning fyll i födelseår och namn i rutan ”övrigt” längre ned.

Utställningen


Beskriv vad du önskar för uställningslokal
Beskriv kort idén för utställningen