Organisationen

Nedan illustration visar hur Not Quite organisation ser ut och fungerar.