From Oslo with Love

• LINUS SAXVIK • ØYSTEIN ROLLAND • MIRA LEFF • LEONARD LUNDBACK • LOUISE HESSLING OCH LEON LINDGREN MED LJUD AV NILS SANDGREN •

Var och en av oss har genomgått en resa som blev sammanflätad med tiden, genom vänskap, deltagande av varandras kreativa processer och stöd till varandra.

Genom experimentering, nyfikenhet och kärlek för konst och hantverk tar våra arbeten form. Mycket av det vi arbetar med genomsyras av referenser till spännande karaktärer, färger, sagor, drömska berättelser och metaforer sammanlänkade till vår inre värld och våra personligheter.

Objekt, form, och kompositioner utforskar vi genom materialstudier, ljus och ljud och abstraktion av vardagliga koncept, som formger dramatiska motiv och omsorgsfulla, dynamiska arbeten. Vi utmanar designnormer idag genom designstudier på Kunsthøgskolen i Oslo – där vi i utgångspunkt har satt en grund för det som är viktigt för oss att åstadkomma. Det bygger på att förmedla starka uttryck som beskriver det vi känner, berättelser och förverkligande av fantasier. Detta är en annan värld som vi har format, vårt lekfulla och romantiska universum.

(Fem av oss träffades redan på förberedande  studier på Stenebyskolan)