Skogen vår livsmiljö

• 20 NOT QUITE-MEDLEMMAR •

Skogen vår livsmiljö

Skogen och den orörda naturen är livsviktig för biologisk mångfald och vår överlevnad. För konstnärer och många kulturskapare är den också en outtömlig inspirationskälla.
I rasande takt huggs den svenska naturskogen ner och förstörs. Vi ser det runt omkring oss och goda krafter gör vad de kan för att försöka rädda de sista spillrorna.

Utställningen visar verk av 20 medlemmar av Not Quite som alla har en stark relation till skogen och dess och vår fortlevnad.