Porträtt på pizza och folk

• MALIN ROBERTSON HARÉN • Porträtt på pizza och folk är en utställning med bilder från ett pågående bokprojekt som jag arbetar med tillsammans med Brukets godaste som förutom pizza och mathantverk handlar om Dalsland och människorna i vårt vackra landskap. Detta är mitt andra bokprojekt, det första bokprojektet jag gjorde var Karossen – 100 […]

Skogen vår livsmiljö

• 20 NOT QUITE-MEDLEMMAR • Skogen vår livsmiljö Skogen och den orörda naturen är livsviktig för biologisk mångfald och vår överlevnad. För konstnärer och många kulturskapare är den också en outtömlig inspirationskälla.I rasande takt huggs den svenska naturskogen ner och förstörs. Vi ser det runt omkring oss och goda krafter gör vad de kan för […]

Our Inner Garden

• ANNELIE KJELLBERG & EEMU KAIKKONEN • Our Inner Garden An exhibition inspired by our common garden and the abstract landscapes of our minds We welcome you to Our Inner Garden, a sanctuary of growth and sensation. It is an exhibition that projects both the lushness of life within a grove of the garden and […]

Notton Quiteetiuq’s kuriosa samling

• 48 NOT QUITE-MEDLEMMAR • 2023 fyller Not Quite 20 år! Det är 20 år sedan Not Quite öppnade för publik verksamhet. Detta firar vi på lite olika sätt. Dels har vi en jubileumsutställning i parken på Dalslands Konstmuseum som pågår 27/5-20/8 där 17 Not Quite-medlemmar visar verk och dels är det en stor jubileumsutställning […]

Bergväggen Redux

• TOVE STARFELT • GERTRUD OLSSON • SAMUEL DAL NORLIND • JOEL CAESAR STENNABB • FREJ HEDENBERG • OSKAR GUSTAFSSON • THEO ROSENGREN • HELENA PERNOW • Bergväggen Redux  Bergväggen har flyttats, omvandlats och uppstått på nytt. Flux Studios är en sammanslagning konstnärer, konsthantverkare och formgivare som under 2022 hade en Artist-in-residence på Scenkonst Gerlesborg. […]

Higgledy-Piggledy

• ELISABETH JABLONSKA • FILIPPA V KRUSENSTJERNA • MARIA LILJA • Higgledy-Piggledy Den överblickbara ordningen i oredans kaos och det som uppstår i mellanrummen.  Elisabeth Jablonska, Filippa v Krusenstjerna, Maria Lilja. Tre konstnärskap, tre kollegor, tre vänner som följt varandras arbete under lång tid. Nu möts deras konstnärskap i Not Quites råa lokaler. Vernissagehelg 24-25 […]

Posing Nature

• SANNA LINDHOLM • Posing Nature Ljuset återvänder och driver på en tid av återväxt och nya försök. I utställningen Posing Nature möts äldre och nya verk i form av skulptur och relief i trä samt teckning. Återkommande i min praktik är ett utforskande tillvägagångssätt i en material och processdriven praktik där träet står som […]

A & O – och sen då? Projektåret 22/23 Kyrkeruds Folkhögskola

• MARIANN PAANANEN • JENNIE. K • SARA LUGNÉR • PIA MALMSTRÖM • PAULINE BERGSTRÖM • MATILDA JOHANSSON • ANN-SOFIE NÄSLUND • LINN SVÄRD • Deltagarna på Kyrkeruds folkhögskolas Projektår 22/23 visar nu upp sin konst efter flera års studier. Inspirationskällor är naturen, myter, minne blandat med frågor kring framtiden och existensen. Allt tolkat i […]

Dark

• JOKUM LIND JENSEN • Utställningen ”Dark” är en samling av verk som har kommit till under dem senaste 10 åren, och som alla har gemensamt att de är utforskningar av järnets potential och möjligheter i smidesprocessen. Mitt uttryck är präglat av materialet och teknikerna jag arbetar med. Särskild varmsmidesprocessen och materialets transformation i denna […]

Homografiska Museet

• KARIN KENT GRUNDBERG • AUGUST KROON ANDERSSON • JJ VON PANURE DUO LEÏLA FROMAGET & ANASTASIA GASPARD • MARIA NORRMAN • LEO CORREIA DE VERDIER • Homografiska museet Homografiska Museet visar den världsbild där representation, mångfald och variation är nyckeln. Historien har alltid haft en tendens att vara subjektiv beroende på vem som lyssnar […]