Barockbrudar

•ULRIKA ANEER OCH KATARINA ANEER•

Maria Sibylla Meriam och Helena Larsdotter Lindelia var båda verksamma under den tid som brukar benämnas barocken. Maria Sibylla var upptäcktsresande, entomolog och konstnär. Helena var brodör med egen verkstad. Gemensamt för dem båda är att de var yrkesverksamma och självförsörjande i en tid när det var mycket ovanligt bland kvinnor. De var också konstnärer och experter på sina respektive områden. 

Vad hade hänt om de hade mötts? Vårt rum är en fantasi om ett sådant möte. Välkomna in i en dröm om fjärilar, dödskallar, puppor och benknotor. 

ulrikaaneer.se

katarinaaneer.se