Bergväggen Redux

• TOVE STARFELT • GERTRUD OLSSON • SAMUEL DAL NORLIND • JOEL CAESAR STENNABB • FREJ HEDENBERG • OSKAR GUSTAFSSON • THEO ROSENGREN • HELENA PERNOW •

Bergväggen Redux 

Bergväggen har flyttats, omvandlats och uppstått på nytt.

Flux Studios är en sammanslagning konstnärer, konsthantverkare och formgivare som under 2022 hade en Artist-in-residence på Scenkonst Gerlesborg. Projektet, residenset och utställningen var ett försök att fläta samman rörelse, form och plats. Under handledning och ledda övningar av Eva Dal och Michael Norlind, konstnärliga ledare på Scenkonst Gerlesborg, fick gruppen introduktion till metoder inom rörelse, rytm och sceniska uttryck. En intilliggande bergvägg – därav namnet på projektet – blev platsen för gruppens undersökningar och även utställningsrummet för sommaren 2022. Residensperioden resulterade i åtta verk, samt metoder för att närma sig, lyssna in och förhålla sig till en plats. De åtta verken har nu rört sig från kust till skog och på vägen har olika grader av transformationer skett, från fullständig dekonstruktion till perspektivförskjutningar. Detta för att relatera verken till en ny plats, närmare bestämt till Parken och Fönsterverkstan på Not Quite. Under utställningsperioden kommer även en workshop att hållas i utställningsrummet, där publiken bjuds in att delta. 

Majoriteten av utställande konstnärer är alumner eller lärare på HDK-Valand Campus Steneby. Projektet är ett initiativ av Konstfrämjandet Fyrbodal och Scenkonst Gerlesborg och genomfördes med stöd från Fyrbodals Kommunalförbund, Konstfrämjandets Riksförbund, Tanums Kommun och Kultur Ungdom. 

http://fyrbodal.konstframjandet.se