Alice och Funny är en konstnärsduo som brinner för konstnärlig gestaltning som är vacker, lekfull och socialt/ekologisk hållbar. Spillsjuren är fantasifulla, djurliknande skulpturer byggda av spillmaterial insamlat i området Fröskog – Fengersfors under våren 2024. Skulpturerna byggs performativt och inutitivt, utifrån konstnärernas öga och känsla. Verken är platsspecifika och formen är ett resultat av tid, […]

Välkommen in till Homografiska Museet där det visas en världsbild där representation, mångfald och variation är nyckeln. Historien har alltid haft en tendens att vara subjektiv beroende på vem som lyssnar och vem som berättar. Museets kärlek för återberättande ger er detta museum. Homografiska Museets för allmänheten tillgängliga samling av särskilt unika verk grundar vårt […]

• TOVE STARFELT • GERTRUD OLSSON • SAMUEL DAL NORLIND • JOEL CAESAR STENNABB • FREJ HEDENBERG • OSKAR GUSTAFSSON • THEO ROSENGREN • HELENA PERNOW • Bergväggen Redux  Bergväggen har flyttats, omvandlats och uppstått på nytt. Flux Studios är en sammanslagning konstnärer, konsthantverkare och formgivare som under 2022 hade en Artist-in-residence på Scenkonst Gerlesborg. […]