Diorama

• MALIN BOGHOLT •

diorama   [-ra`-el.-ra´] substantiv ~t, plur. ~n el. dioramordi·oram·a

                                                                                                                                                 ur Svensk Ordbok 

Malin Bogholts utställning på Not Quite har titeln Diorama. Enligt Svensk Ordbok är ett diorama är ett arrangemang av fristående föremål mot en perspektiviskt återgiven bakgrund för illusorisk verklighetsåtergivning;                                                                                                                                 Bogholt utgår i sin utställning utifrån en tanke om dioramats försök att fånga in och ge en illusion av naturen. Dioramat får stå för en utkiksplats mot en möjlig verklighet. En avgränsad yta, en tvådimensionell bild, ett konstruerat landskap, en trädgård.