Homografiska Museet

• HINNI HUTTUNEN, KATARINA ANEER, JOHAN LUNDIN, ZAFIRA VRBA WOODSKI, GREBNELLAW •

Homografiska museet

Homografiska Museet visar den världsbild där representation, mångfald och variation är nyckeln. Historien har alltid haft en tendens att vara subjektiv beroende på vem som lyssnar och vem som berättar. Museets kärlek för återberättande ger er detta museum. Homografiska Museets för allmänheten tillgängliga samling av särskilt unika verk grundar vårt museums verksamhet. 

Homografiska Museet förvaltar, vårdar och utvecklar samlingar bestående av artefakter som konst, föremål, dokument och arkivhandlingar som lidelsefullt donerats eller köpts in genom åren. 

Du kan uppleva museets samling i det fysiska museet eller på webben där du har tillgång till audioguide, videos och hela museets samling. 

Historien har alltid varit subjektiv.

5 nya konstnärer i samlingen 2022:

Hinni Huttunen

Katarina Aneer

Johan Lundin

Zafira Vrba Woodski

Grebnellaw